Hökmark: Sverige behåller sina 20 mandat

Det är en framgång för en rättvis representation i Europaparlamentet att Sverige nu behåller sina 20 mandat i Europaparlamentet. Genom att konstitutionella utskottet idag biföll mitt och ett liberalt ändringsförslag kommer Sverige kunna bibehålla de två extra mandat vi uppnådde under förra mandatperioden, det säger moderaternas Gunnar Hökmark i en kommentar till utskottsomröstningen.

Det spelar stor roll att Sverige kan ha 20 mandat. Det innebär att det kommer kunna finnas svenska företrädare i de flesta av parlamentets utskott och att vi kommer att kunna påverka i olika frågor.

Detta är en viktig framgång för Sverige att vi trots utvidgningen med Kroatien och minskat antal ledamöter i parlamentet behåller våra 20 mandat, säger Gunnar Hökmark.