Hoppa till innehåll

Hökmark: Så skapar vi en gemensam telekommarknad

Gunnar Hökmark har idag presenterat sina ändringsförslag till telekompaketet som bl.a. betonar att:

Skyhöga roamingkostnader kan enbart avskaffas genom ökad konkurrens och genom att alla operatörer får tillgång till näten på samma villkor.  Kommissionen ska senast 1 juli 2015 presentera en översyn av prisnivåerna i grossistledet.

Internetanvändare ska vara fria att ansluta sig till och distribuera information och tjänster efter eget val via sin internetaccesstjänst. Inga tjänster ska blockeras och det ska vara möjligt att fritt ingå avtal om datavolymer och hastigheter med leverantörer av internetaccess.

En gemensam tidsplan och slutdatum ska fastställas för att öppna upp 700 MHz bandet för mobilt bredband i hela EU.

Spektrumlicenser ska allokeras på minst 30 år och medlemsstaterna ska ges möjlighet att ordna gemensamma spektrumauktioner.

Förbättra möjligheterna att skapa en andrahandsmarknad för spektrum genom tydligare regler om hur spektrum kan handlas och leasas.  

En förstärkt skyldighet för regleringsmyndigheter att behandla alla operatörer lika, oavsett vilket medlemsland de kommer ifrån.