Hökmark: Raoul Wallenberg äras i Europaparlamentet

  • av

– Det gläder mig att Raul Wallenberg hyllats och ärats som den store Europé och mänsklighetens välgörare han var, säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen,  sedan Europaparlamentets direktion  beslutat döpa ett sammanträdesrum efter svensken.

Raoul Wallenbergs rum blir en påminnelse för europeiska politiker av olika generationer och  från alla politiska grupperingar om att en enskild person kan göra stor skillnad för mänsklig frihet och värdighet. För oss svenskar är det en stolthet att en europeisk hjälte nu hedras med ett rum i Europas parlament, avsluta´r Gunnar Hökmark