Hoppa till innehåll

Hökmark om EU:s regler om skydd för personuppgifter

  • av

Gunnar Hökmark presenterade idag ett antal ändringsförslag till Industriutskottets betänkande kring reformen av EU:s regler om skydd för personuppgifter.  I korthet föreslår Gunnar Hökmark att:

– EU:s nya dataskyddsförordning ska inte inverka på eller begränsa den tryck och yttrandefrihet som stadgas i medlemsstaternas grundlagar och som kommer ur den tradition av press- och yttrandefrihet som präglar fria och öppna samhällen.

– Ej heller ska medborgarnas rättighet och tillgång till offentliga myndigheters information påverkas eller inskränkas.

– Skyddet för den enskildes integritet måste vara en utgångspunkt för hur personuppgifter i offentliga register hanteras.