Hoppa till innehåll

Hökmark: Ny EU-lag gör diesel dyrare än bensin trots att diesel ger mindre växthusgaser

– Ny europeisk energibeskattning riskerar att göra diesel, som släpper ut mindre koldioxid, dyrare än bensin, som släpper ut mer och har en lägre energieffektivitet varnade Gunnar Hökmark i Europaparlamentets debatt om nya förslag till beskattning av energi och elektricitet.

– Det är inte energianvändningen i sig som är problematisk för miljön utan de utsläpp den orsakar. Därför bör beskattningen sikta in sig på utsläppen och föroreningarna istället för på själva energin. De förslag om gemensamma regler för energibeskattning som snart kan bli lag i EU riskerar att missgynna miljövänligare alternativ och hindra utvecklingen av nya energikällor med mindre utsläpp av koldioxid, som till exempel biobränslen, sa Gunnar Hökmark.

– I Sverige har vi relativt hög skatt på utsläppen och föroreningarna men inte lika hög på själva energin. Med det förslag som nu diskuteras och som parlamentet skall rösta om idag skulle vi tvingas höja priset på diesel så att den blir dyrare än bensin om vi också i framtiden vill beskatta miljöutsläppen snarare än energin, sa Gunnar Hökmark på onsdagen.