Hoppa till innehåll

Hökmark får stort stöd för sin rapport om den ekonomiska politiken

I veckan antog ekonomiutskottet i Europaparlamentet Gunnar Hökmarks rapport om den ekonomiska politiken i EU. Han fick stort stöd sina förslag om behovet av strukturreformer och ansvarsfull budgetpolitik.

I rapporten föreslås:

  • Att budgetreglerna, stabilitets- och tillväxtpakten, måste implementeras och följas fullt ut
  • Att det behövs strukturreformer i medlemsländerna, inte minst i de länder som har låg tillväxt
  • Att skattetrycket i EU generellt är för högt och att skatten på arbete behöver sänkas i medlemsländerna
  • Att det borde sättas ett mål på 3 procent för den potentiella tillväxten i medlemsländerna, något som skulle kunna leda till att fler strukturreformer genomförs