Hoppa till innehåll

Hökmark: Europa ska bli världsledande i forskning

  • av

Gunnar Hökmark understryker i parlamentets översikt av EU:s forskningsprogram att framtida satsningar prioriterar det som långsiktigt säkrar Europas konkurrenskraft och status som kunskapsregion, det vill säga excellent forskning.

Excellent forskning är den del av nuvarande forskningsprogram som finansierar den mest kvalitativa grundforskningen, men också forskning som kan bringa fram nya paradigmändrande teknologier, innovationer och ledande forskningsinfrastruktur.

Mot detta står de som vill använda programmet som ett regionalt utjämningsinstrument, där inte kvalitén på forskningen är avgörande för finansieringen utan i stället geografi, vilket skulle innebära att Europa går miste om möjligheten att bli ett globalt center för världsledande forskning och innovation. Därför behöver en stor del av budgeten för EU:s nästa forskningsprogram, som ska gälla för tiden efter 2020, vigas åt excellent forskning och European Research Council, rådet som identifierar och finansierar ledande forskning.

Därtill betonade Gunnar Hökmark i sina ändringsförslag vikten av flexibilitet för den enskilda forskaren och minskad detaljstyrning och rapporteringskrav, behovet av fortsatt nära samarbete med Storbritannien – en världsledande forskningsnation – även efter Brexit samt mer av internationellt samarbete och finansiering av projekt även utanför EU.

Starkare internationellt samarbete är viktigt för att Europa ska kunna ta tillvara på kunskapen som finns utanför Europas gränser, knyta experter till sig och driva forskning och utveckling globalt.

Nedan en sammanfattning av några av Gunnar Hökmarks prioriteringar:

  • Den bästa och mest kvalitativa forskning ska få finansiering, för att nu och i framtiden säkra Europa som en globalt ledande forskningsregion.
  • Stärk excellensen som ledande princip för EU:s forskningsprogram
  • Säkra finansieringen till European Research Council
  • Brexitförhandlingarna måste reflektera det ömsesidiga beroendet mellan EU och Storbritannien vad gäller forskning och utveckling
  • Gör processen enklare för forskaren genom att minska den administrativa bördan, inte minst vad gäller rapporteringskrav
  • Öka europeisk finansiering av internationell forskning för att på så sätt knyta värdefull kunskap till oss
  • Använd strukturfonderna till att jämna ut regionala skillnader vad gäller tillgång till infrastruktur och finansiering, så att forskningsprogrammen kan användas för att bedriva världsledande forskning