Hoppa till innehåll

Högre kvalitet är vinsten i välfärden – artikel i Borås Tidning

  • av

I dag väntas Ilmar Reepulas utredning om vinsttak för välfärdsföretag presenteras. Det kan komma att få ödesdigra konsekvenser för den svenska välfärden. Den svenska välfärdsdebatten måste handla om hur välfärden ska fungera, inte om ett ideologiskt drivet motstånd mot privata utövare och valfrihet.

Den svenska välfärden förbättrades snabbt efter det att man öppnade marknaden och släppte in privata utövare. Möjligheten att göra vinst har skapat incitament till att hålla nere kostnader och öka effektiviteten, men det har också stimulerat utvecklingen av nya lösningar och tjänster som i sin tur höjt nivån på välfärden.

Men den statliga utredningen har kommit att handla om vinstbegränsning. Det var Vänsterpartiets starka fråga under valet 2014, och nu har den rödgröna regeringen snart tagit det hela vägen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har låtit Vänsterpartiets motvilja mot vinst och företagande bli utgångspunkt för hela debatten, istället för att lägga fokus på kvalitet.

Vinstbegränsning är ett farligt förslag. Det skulle leda till minskad valfrihet, ökad ineffektivitet och med det samhällsekonomiska förluster. För vinst är egentligen endast ett uttryck för en god användning av resurser. Hotell som går med vinst struntar inte i att bädda sängar, utan de levererar bra service till rätt pris. De lyckas hålla nere kostnader som utan incitamentet att göra vinst kan tillåtas skena. Detsamma gäller en vårdcentral eller en skola.

Så är inte fallet för den offentliga välfärden. Till skillnad mot vinst i välfärden leder förlust i en offentligt driven välfärd till en ren förlust för skattebetalarna. Och det är mycket skattepengar som slösas bort på det sättet. Enligt en undersökning av Vårdföretagarna uppgår förlusterna för de offentligt drivna vårdcentralerna i Sveriges 21 landsting och regioner till över 420 miljoner kronor under 2015. För landstingsdriven primärvård uppgår de totala förlusterna sedan vårdvalet infördes till nästan en miljard kronor.

En utredning om välfärden och hur den ska se ut i framtiden behöver handla om hur den blir bättre liksom människors rätt att välja bort välfärd som inte håller måttet. Ingen i Sverige ska behöva gå i en skola som inte kan leverera en högkvalitativ undervisning och våra äldre ska inte tvingas in i en äldreomsorg som inte ger förutsättningar till en värdig vardag.

Vänsterpartiet och vänstern har fel om vinst och företagande. De har fel om vad som leder till kvalitet och utveckling. De bör mötas av ett nej, inte av en debatt som har som utgångspunkt att det är problem med vinstdrivande verksamheter som sådana. Den svenska välfärden ska inte formas av en politik som har som fokus att motverka företagande med kvalitet.