Hoppa till innehåll

Hem till sommaren

Några dagar i [BILD1]Bryssel som har gått åt till att lyssna på franska ministrar inför ordförandeskapet och de första diskussionerna om klimatpaketets olika ändringsförslag. Jag har just nu goda förhoppningar om att målet om 10% förnyelsebara bränslen i drivmedel ska stå sig, viktigt av det skälet att om vi inte börjar nu kommer vi vare sig få de förändringar på jordbruksmarknaderna som behövs eller den utveckling av biobränslen som måste påbörjas. I en nyutkommen skrift ”The Lisbon Strategy: Mode d´Emploi” som jag gett ut tillsammans med bland annat den liberale gruppledaren Graham Watson och socialdemokraten Robert Goebbels har jag skrivit ett avsnitt som heter ”Time For a Change of Direction” där jag pekar på hur en framsynt jordbrukspolitik kan förenas med miljö- klimat och kunskapssamhället.