Hoppa till innehåll

Hellre terrorbalans än terror utan balans

  • av

När hundra S-debattörer publicerar en artikel om att Sverige ska skriva under förbudet mot kärnvapen, innebär det att hundra ledande socialdemokrater inte kan se skillnaden mellan demokratier och diktaturer.

För regimer som använder sig av den laglösa maktutövningen för att bekämpa demokratin, innebär signerandet av ännu ett internationellt avtal inte mer än alla andra överenskommelser man struntar i.

Låt oss ta exemplet Ryssland. Putinregimen har så flagrant man kan brutit mot den europeiska fredsordningen och internationella avtal genom att invadera Ukraina.

Men kanske än värre är att den ryska militära doktrinen i dag talar om att använda taktiska kärnvapen för att, som det heter, de-eskalera en militär konflikt. Det vill säga, om ryska trupper i en konventionell konflikt är på väg att förlora kan de använda taktiska kärnvapen för att få slut på den.

De hundras förslag öppnar därför för despotins terror utan motbalans. De återfaller i den naivitet som på 1980-talet präglade den europeiska ensidiga nedrustningsrörelsen.

Då rådde förhandlingar om ömsesidiga neddragningar och kontrollerad nedrustning. Det var det spåret som kallades noll-lösningen, det vill säga inga medeldistansmissiler alls.

Det var något som Sovjetledarna motsatte sig, ända tills de tvingades till förhandlingsbordet efter det att Västeuropa klargjort att man inte skulle nedrusta ensidigt.

Det intressanta är att dagens hundra S-profiler i stort sett är samma socialdemokrater som då krävde ensidig nedrustning, eftersom de även då trodde på en gemensam säkerhet med diktaturerna.

Det är som en upprepning av Socialdemokraternas vallöfte 2010, när man skulle verka för att alla amerikanska militärbaser utanför USA skulle avvecklas.

Inte rysk eller kinesisk militär, utan de amerikanska trupper som genom demokratiska beslut finns i Europa och är avgörande för vår säkerhet.

Man trodde S hade kommit längre än att hundra framstående företrädare på nytt vill bygga säkerhet på den naiva föreställningen att diktaturer lyder lagar och avtal. De hundra skulle få Putin att jubla om de fick sin vilja igenom.