Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: stoppa förslaget om en transaktionsskatt

Förslaget om en transaktionsskatt har under veckans diskuterats i Europaparlamentet.

Gunnar Hökmark var tydlig i debatten:

  • Beskattning är en nationell kompetens,
  • Europa är redan den del av världen som har högst skattetryck,
  • En transaktionsskatt skapar inga nya pengar, den försvårar istället för framväxten av nya företag och jobb,
  • Kommissionen borde se det svala intresset hos medlemsländerna som ett tecken på att frågan borde läggas åt sidan!

Läs hela Gunnar Hökmarks anförande nedan.

 

 

Herr talman! Ett skäl till varför transaktionsskatten inte är införd är att det inte finns något stöd för den bland medlemsstaterna. Till slut har det bara blivit tio stycken medlemsstater som fortfarande diskuterar frågan. Skälen är mycket enkla – transaktionsskatten skapar inga nya pengar. Den skapar bara nya kostnader och höjda skatter i den del av världen som redan har de högsta skatterna. Det är låntagare som måste betala, sparare som får betala, pensionärer som får betala, och alla företag som behöver investeringar.

Hela idén med en finansiell transaktionsskatt går rakt emot det vi vill uppnå genom en kapitalmarknadsunion. För att få fler investeringar, mer företagande och nya jobb. Detta är inget sätt att trolla fram nya pengar ur en hatt för att lösa nya utgifter, utan det innebär svårare villkor för dem som redan idag är beroende av att låna i banken eller behöver pengar för att investera i företag. Det går rakt emot våra behov av fler och nya jobb.

Jag tycker, som en signal till ordförandeskapet och till kommissionen: lyssna till debatten. Den har svängt. Hör ni detta, i denna debatt, i denna kammare? Idag är det fler som är emot, och skälet till detta är att fler och fler medlemsstater insett att detta riskerar välstånd och välfärd. Det riskerar investeringar, och är ett förslag som bör läggas åt sidan.