Hoppa till innehåll

Regeringen byter kärnkraft mot koldioxid- Artikel Norrbottens- kuriren

  • av

Samtidigt som klimatkonferensen i Paris pågår driver Sveriges regering igenom en politik som leder till ökade svenska och europeiska utsläpp av koldioxid.

Fyra kärnkraftsreaktorer ska avvecklas, inte som en följd av någon bredare energiöverenskommelse, eller ens genom att regeringen själv föreslagit en ny energipolitik, utan baserat på att Socialdemokrater, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet drivit igenom skattehöjningar på kärnkraftsel.

När 30 procent av den samlade kärnkraftseffekten försvinner försämras självfallet än mer våra förutsättningar att på en gång klara den svenska elförsörjningen, en stabil elbalans och att exportera el till våra grannländer.

Konsekvensen av den svenska kärnkraftsavvecklingen är att vi minskar möjligheterna att exportera fossilfri el till de baltiska länderna och till Polen samtidigt som vi tvingas importera mer av fossilproducerad elkraft. Det undergräver vår och andra EU-länders förmåga att driva klimatförhandlingarna i Paris.

Regeringen verkar vilja förneka det faktum att den europeiska inre energimarknaden i dag är den nya ramen för svensk energipolitik. Sveriges roll i sammanhanget borde vara att säkerställa en hög elproduktion som minskar användningen av fossila bränslen, inte att minska den.

Vi importerar och vi exporterar som delar av en större europeisk marknad, som ger både större förutsättningar för förnyelsebara bränslen och som ger en större press på priser.

Det produktionsbortfall av el som den förtida kärnkraftsavvecklingen leder till innebär således mindre export av koldioxid fri el till grannländer som till mycket stor del är beroende av fossila källor – så som Polen där elproduktionen till omkring 90 procent härstammar från kol – samt en ökad import som ökar trycket på den fossila elproduktionen.

Europeiska unionens mål att minska CO2-utsläppen med 40 % till 2020 är ett tufft mål för de länder som i dag är beroende av fossil energi, så som det hade varit för Sverige om vi på 1990-talet hade avvecklat den svenska kärnkraften.  Vi stärker inte dessa länders förmåga och vilja att nå gemensamma europeiska mål om vi samtidigt drar undan vår möjlighet att bidra till vår gemensamma elmarknad

Att de baltiska staterna och Polen blir mindre beroende av hårdför rysk energipolitik är ett svenskt intresse och gynnar hela Europa. Sverige måste vara en stark partner i den europeiska energiunionen.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet