Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om förslaget om en europeisk valutafond

En europeisk valutafond för att undsätta medlemsstater i statsfinansiella problem skulle underminera det ansvar varje medlemsstat måste ta för sina statsfinanser. Samtidigt riskerar den att bli en ersättning för stramare regler för stabilitetspakten. Det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i en kommentar till förslaget om ett europeiskt EMF, som parallell till Internationella Valutafonden

 

 – Istället för en fond som betalar för medlemsstaternas bristande ansvar behöver vi stramare regler för efterlevnad av stabilitetspaktens regler.  Det bör bland annat innebära krav på varje land att i goda tider ha överskott som gör det möjligt att leva upp till reglerna i lågkonjunktur.

– Problemet med Grekland är inte för lite europeiska stödpengar utan att landet under alltför lång tid har fått EU-bidrag utan att genomföra de reformer som krävs för stabila offentliga finanser.

– Snarare än att stärka euron skulle en valutafond innebära ett åtagande som snarare skulle försvaga euron, eftersom den skulle innebära att bördan av en misskött ekonomi skulle bäras av alla. Det grekiska exemplet understryker vikten av att medlemsstater sköter sin ekonomi, att man redovisar den korrekt och hanterar bidrag på ett ansvarsfullt sätt. Det kravet bör fullföljas avslutar Hökmark.