Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om EU:s nya tillsynspaket

  • av

– Det finansiella tillsynspaketet är det viktigaste ledet i att skapa mer transparanta och gränsöverskridande regleringar inom Europas finansiella system, det sa moderaternas Gunnar Hökmark, vice ordförande i EPP-gruppen, med anledning av att Europaparlamentet idag antog nya regler för Europas finansmarknad.

– Finanskrisen illustrerade att Europas gemensamma finansmarknad behöver stödet av ett gemensamt europeiskt tillsynssystem. Tillsynspaketet möjliggör att nationell finansiell tillsyn nu kompletteras med gränsöverskridande europeisk tillsyn. Att tydliggöra det europeiska ansvaret är en mycket viktig åtgärd i en tid när finansiellt kapital flödar fritt över gränserna.

– Lösningen för att undvika framtida finanskriser ligger inte i ökade regleringar av  enskilda produkter och tjänster. Finansmarknaderna är ett oumbärligt kitt i vår ekonomi och överregleringar medför minskad handel och därmed minskad välfärd.  Vägen framåt är istället ökad transparens och gränsöverskridande regleringar, avslutar Gunnar Hökmark.