Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om energiinfrastruktur

  • av

I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark nyligen sina förslag om framtida prioriteringar för Europas energiinfrastruktur.  Några av hans ändringsförslag till denna rapport, som för närvarande behandlas av Europaparlamentet, betonar att:  

– En fungerande europeisk elmarknad, med konkurrens över gränserna, är det bästa sättet att skapa incitament för att investera i nya nätstrukturer och ny energi.

– En full integrering av Europas energimarknader är en förutsättning för att öka leveranssäkerheten och bryta beroendet av en enda energileverantör. En full integrering skulle trygga energiförsörjningen för många länder, inte minst för våra baltiska grannar och andra länder som i dag är beroende av Ryssland för sin energiförsörjning. 

– För att minimera kostnaderna för konsumenten är det viktigt att marknaden fattar beslut om vilka investeringar i infrastruktur som är mest kostnadseffektiva. Det tredje inre marknadspaketet för el och naturgas innehåller redan de nödvändiga verktyg som behövs för utveckling av infrastruktur.  

– Infrastrukturinvesteringar måste finansieras av marknaden. Offentlig finansiering ska enbart användas då det inte finns intresse från marknaden samt syfta till att skapa gränsöverskridande nät. 

– Hinder som motverkar fri konkurrens och en marknadsbaserad utveckling av all energiinfrastruktur, inklusive fjärrvärme, måste avvecklas.

Industriutskottet ska rösta om denna rapport i april och Europaparlamentets slutliga omröstning väntas äga rum i juni.  Baserat på bl.a. denna rapport kommer Kommissionen under hösten att presentera ett bindande lagstiftningspaket inom detta område.