Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark föreslår bättre energieffektiviseringsmärkning på produkter

  • av

Europaparlamentet behandlar ett förslag till förordning från EU- kommissionen om en ändring av dagens energieffektiviseringsmärkning, det vill säga den färgglada skala som syns på kylskåp, glödlampsförpackningar och andra produkter. Märkningen är ett verktyg för att underlätta för konsumenter att göra energisnåla val, men också för att stimulera utveckling mot mer energieffektiva produkter, som i sin tur är bra för klimatet.

Gunnar Hökmark har föreslagit flera förändringar till kommissionens förslag med målet att förenkla en övergång till den nya skalan för både konsumenter och återförsäljare. Gunnar Hökmarks ändringsförslag utgår ifrån att öka potential för innovation, effektivitet och för en minskad byråkrati.

Gunnar Hökmarks ändringsförslag till rapporten innebär:

  • att Kommissionen bör ta hänsyn till innovationspotentialen och dagens energieffektivitet hos olika produktkategorier när de avgör vilka energiklasser (A till G) som ska vara tillgängliga för produkter från dag ett, och att skalan bör utformas så att majoriteten av produkterna inte bör nå upp till kategorierna A och B inom 10 år;

Kommissionen föreslår att energiklasserna A och B inte ska vara tillgängliga alls förrän om 10 år, men med Gunnars förslag möjliggörs flexibilitet och hänsyn till att olika produktkategorier kommit olika långt, samt stimulerar innovation och utveckling även i närtid.

  • att marknadsföring och reklam för produkter bör innehålla energimärkningen, dock endast i butiker och onlinebutiker där produkten kan köpas;

Kommissionens förslag innebär att all marknadsföring och reklam måste innehålla märkningen, men det innebär en onödigt långtgående reglering.

  • att ommärkningen från den gamla till den nya skalan bör ske i snabbast möjliga takt och senast tre månader efter införandet;

Kommissionen föreslår en vecka, men med den här ändringen tas också hänsyn till småföretag med begränsade resurser.

  • att den produktdatabas som Kommissionen föreslår att företagen ska mata in tekniska uppgifter till inte ökar den administrativa bördan för företag och inte heller innebär att för företagen känsliga uppgifter blir offentliga utan att de i stället kan göras tillgängliga för myndigheter på deras begäran begäran.
  • samt att tillsynsmyndigheter ska utöva tillsyn även på vanligt vis, för att säkerställa att (rätt) uppgifter om produkternas energieffektivitet rapporteras in.

Produktdatabasen är ett bra initiativ som möjliggör digitalisering och förenklad marknadstillsyn. Det är dock viktigt att den inte utformas på ett sätt som ökar den administrativa bördan för myndigheter och företag, samt att icke-digital marknadstillsyn också görs för att kontroller att de uppgifter som matas in är korrekta. Det är också viktigt att känsliga uppgifter behandlas med försiktighet och endast är tillgängliga för myndigheter och Kommissionen.