Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Bankernas ägare skall veta att om de missköter sin bank riskerar de att förlora den

  • av

– Med den nya bankkrislagstiftningen säkerställer vi att det är bankers ägare och långivare som får stå förlusterna om en bank går omkull samtidigt som vi fört in möjligheter att värna banksystemet som sådant i händelse av en systemkris. Det är ett stort steg framåt för den finansiella stabiliteten i Europa,  säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och Moderaternas förstanamn vid årets EU-val, efter att Europaparlamentet idag med stor majoritet antagit det slutgiltiga förslaget till ny bankkrislagstiftning som han varit huvudförhandlare för.

Det s.k. krishanteringsdirektivet anger hur en fallerande finansiell institution ska hanteras och gäller alla  EU:s 28 medlemsstater, inom som utom bankunionen.

– Bankers ägare ska veta att om de missköter sin bank löper de risken att förlora den. Samtidigt måste staten som yttersta åtgärd kunna gå in för att säkra den finansiella stabiliteten på ett sätt som värnar skattebetalarnas pengar. Den här lagstiftningen säkerställer den balansen och det är jag mycket glad för, fortsätter Gunnar Hökmark.

– I någon mån kan man säga att vi fört in de svenska erfarenheterna av bankkrishantering i den europeiska lagstiftningen och för svensk del kan vi i stora drag fortsätta hantera bankkriser på det relativt sett framgångsrika sätt som vi hitintills gjort, avslutar Gunnar Hökmark

Krishanteringsdirektivet ska nu implementeras i alla medlemsstater till den 1 januari 2015. Det ligger också till grund för bankunionen, som euroländerna kommit överens, om genom att det sätter ramarna och spelreglerna inte bara för de nationella myndigheterna utan också för bankunionens gemensamma bankakut.