Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark ansvarig för EU:s nya banklagstiftning

  • av

Pressmeddelande 2016-12-15

Gunnar Hökmark ansvarig för EU:s nya banklagstiftning

I november presenterade Kommissionen sitt nya förslag för att stärka den europeiska banksektorn och den finansiella stabiliteten. Gunnar Hökmark har i dag blivit vald till ansvarig europaparlamentariker och kommer att leda förhandlingarna och arbetet för dessa frågor i Europaparlamentet. Kommissionen menar att det kommande bankpaketet är det mest omfattande förslagen för banksektorn sedan finanskrisen 2008.

Förslagen är en följd av det arbete som gjorts i den så kallade Baselkommittéen. Paketförslag innehåller bland annat nya kapitalkrav och förändringar i den bankkrislagstiftning som togs fram efter finanskrisen och som nu är svensk lag.

”Hur EUs nya banklagstiftning utformas får avgörande betydelse för den europeiska banksektorn, den finansiella stabiliteten och Europas ekonomiska utveckling. Det kommer bli viktigt att öka den finansiella stabiliteten men samtidigt inte införa för höga och omfattande krav på en banksektor som redan är hårt reglerad. De europeiska bankerna har en väldigt viktig roll i att stärka den europeiska ekonomin”, säger Gunnar Hökmark.