Hoppa till innehåll

Grekland, Georgien och Kroatien

En dag som bland annat innehållit diskussion kring den tyske kandidaten Jörg Asmussen till Europeiska Centralbankens styrelse. Efter utfrågningen fick som väntat starkt stöd i utskottet inför parlamentets beslut. Av naturliga skäl handlade mycket av utfrågningen om Grekland. Det är också frågan om Greklands förmåga till att leva upp till ställda krav som är det formella skälet till att Europeiska rådets möte nästa vecka skjuts upp ytterligare en vecka till den 23 oktober.

Ett viktigare skäl är nog behovet av att komma tillrätta med hur europeiska banker ska kunna stärkas inför det faktum att statsobligationer inte längre kan anses som säkra papper. Frankrike som har banker hårt exponerade mot bland annat Grekland vill gärna att en rekapitalisering ska ske via den europeiska stödfondsmekanismen och inte via medlemsstaternas budgetar. Skälet är enkelt, med omfattande krav på att kapitalisera det franska banksystemet riskerar även Frankrike att drabbas av sämre rating och på nytt stigande räntor.

Och i perspektivet inför G20 mötet i början av november då förhoppningarna finns om att redovisa ett så starkt euroepiskt agerande att oron kan skingras ska därför frågan om hur Europa kapitaliserar sina banker diskuteras på djupet. I den diskussionen där kravet på innovativa lösningar som inte kostar något riskerar de flesta förslag att få godkänt, som de halmstrån de kan vara.

Det gäller finansiell transaktionsskatt likaväl som eurobonds. De mer gråa och verklighetsförankrade förslagen som kräver reformer och som inte framställs som försök att undvika åtstramningens konsekvenser, när man inte längre lånar för att finansiera för omfattande låntagning, är inte lika framträdande just nu. Men ju snabbare de kommer på agendan desto bättre. Den bästa brandväggen som kan ställas upp kring Italien och Frankrike är en agenda av tillväxtreformer som inte bygger på ökade regleringar utan på ökade möjligheter till konkurrens och nyföretagande.

Så blev det under dagen också lite förhandlingar och diskussioner kring morgondagens trilog med råd och kommission kring spektrumprogrammet och möte med Georgiens LO-ledning som lyfter fram behovet av respekt för fackliga friheter. Och ju närmare Georgien kan komma EU vad gäller handelsavtal desto starkare kommer de kraven stå sig.

I morgon blir det ett av de sista mötena med den gemensamma parlamentariska kommitten med Kroatiens parlament. I inledningen tänkte jag peka på den betydelse Kroatiens medlemskap har för hela Västra Balkan. Och medan vi under dagen arbetar oss igenom vad som nu sker och måste göras blir det också luckor för att förhandla vidare med rådet om spektrumprogrammet.