Hoppa till innehåll

Granska klimatpolitiken istället för att beundra överbuden

Kan media bara granska klimatpolitiken utifrån överbuden i debatten och inom Miljöpartiets paradigm? I så fall vill jag härmed förklara att jag vill minska CO2 utsläppen med 100%, inte med 50, 60 eller 70 som socialdemokrater och miljöpartister brukar tävla med varandra om. Om det är så enkelt skulle jag vinna när Ekot och andra bedömer klimatpolitiken.

Men det är inte målen utan effektiviteten i politiken och dess förankring i verklighetensom är avgörande för resultaten.

Inför Europavalet2014 trodde Svenska Dagbladet att vi moderater, som bidragit till att samla Europaparlamentet till krav på minskade utsläpp på 40%, inte ville sänka utsläppen alls, därför att redaktionen förblindats av överbuden från S och Mp. Men efter valet kompromissade S och Mp i regeringsställning mellan siffrorna 50% och 60% och hamnade intressant nog på 40%, men utan de internationella insatser vi hade fått igenom utöver det målet. Överbudsmålen föll snabbt, men symbolpolitiken kvarstod.

De svenska expertmyndigheterna har dömt ut de rödgrönas åtgärder som ineffektiva. Motsvarande gäller deras symbolpolitik på europeisk nivå. Deras politik har lett till ökade utsläpp och oavsett hur man läser statistiken har utsläppen inte minskat. Subventioner av elcyklar och skatt på flygbiljetter har en marginell betydelse för de svenska utsläppen och i princip ingen på de globala. Avvecklingen av kärnkraften leder däremot till ökade utsläpp, i Sverige och på den europeiska energimarknaden där vi skulle kunna ersätta östeuropeisk kol med svensk el.

Verkligheten är att Sverige har minskat utsläppen mer än andra genom den politik vi fört, åtgärdermed bred bas som vi moderater la grunden för under1980-talet och som de rödgröna varit emot, vilket lett till att vi fått ner utsläppen med 30% sedan 1980-talet. Mer än något annat land. Vi har därmed utvecklat teknologier som kan användas överallt och visat världen att ekonomisk tillväxt kan förenas med minskande utsläpp, vilket är det allra viktigaste.

Till skillnad från Mp och S har jag och vi moderater effektiva åtgärder för att fortsatt minska utsläppen. Det handlar om allt från att på bred bas utveckla energikällor som är CO2-fria, och bidrar inte bara till Sveriges utan till hela den europeiska energimarknadens övergång från fossila bränslen, till marknadsmässiga mekanismer som ger en effektivare energianvändning, bättre transporter och nya industriprocesser.

Det är först när vi slutar att ta upp fossila bränslen ur jorden som vi kan få bukt med klimatfrågan. Det innebär att vi måste sätta fokus på den avgörande frågan om hur vi utvecklar energikällor, nya och effektivare transportsystem och nya industriella teknologier som påverkar den globala utvecklingen. Överbudsgalopp eller symbolhandlingar bidrar väldigt lite till det.