Hoppa till innehåll

Gör inte de andras försprång större än vad det redan är!

Sverige har redan förlorat många år i europrocessen. Därför är det nu viktigt att sätta ambitionerna högt efter det att ett svenskt eurobeslut har fattats. Göran Perssons funderingar kring tidsplaner präglas snarare av fördröjsamhet än av beslutsamhet.

Den svenska regeringen satte 1991 upp målet att Sverige skulle kunna vara medlem redan den förste januari 1995 i Europeiska Unionen.

En svensk anslutning till euron bör inte ta längre tid om det finns politisk beslutsamhet. När vi väl valt att vara medlemmar bör målet vara att vi skall kunna ta del i eruosamarbetets fördelar så snabbt som möjligt.

En process som innebär att Sverige går in i EMU 2004 med mynt och sedlar året därpå bör vara utgångspunkten för de diskussioner som nu bör föras.

Risken med Göran Perssons tidsplan är inte bara att vi får vänta längre utan också att andra länder får ett större försprång som kan bli svårt att hämta in när nya handelsmönster och ekonomiska relationer byggs upp genom eurosamarbetet, säger Hökmark.