Hoppa till innehåll

Globaliseringens andra våg

[BILD1]För några veckor sedan presenterade IMF sin globala tillväxtprognos, som innebar en upprevidering av tidigare siffror, med en global tillväxt på över 5% de kommande två åren.

I dag presenterade Swedbank sin uppfattning om den globala ekonomins utveckling med en något mer pessimistisk syn. Men den något mer pessimistiska synen är inte mer pessimistisk än att den globala tillväxten fortfarande ligger på nära 5%.

Möjligtvis kan man hävda att IMF har en något mer kvalificerad förmåga till globala prognoser men det är inte det intressanta. I båda fallen finns det en tendens till att gapet mellan Europa och USA minskar, samtidigt som det är uppenbart att det är i vissa länder i Europa som drar upp tillväxten medan de mer gammaldags och reglerade ekonomierna håller ner. Om man bortser från Italien, Frankrike, Portugal och kanske även Tyskland så har vi en europeisk tillväxttakt som ligger mellan 3 och 4 % och därmed över den amerikanska.

Två slutsatser kan man dra av det. Dels kommer eftersläparna känna av större problem i den globala konkurrensen med krav på mer protektionism och reglering. Dels har strukturreformer gett resultat där de har genomförts.

Men mer viktigt än detta är att den genomsnittliga globala tillväxten likväl kommer att ligga över den bättre europeiska. Det drar den europeiska ekonomin och det är bra men en ofta förbisedd konsekvens är att detta också är ett uttryck för att de snabbväxande ekonomierna byter skepnad. Om vi tidigare har sett en explosion arbetsutbud, med låga löne- och tillverkningskostnader som följd, kommer vi nu i en andra våg av globaliseringen se en explosion av forskare, produktutvecklare, finansiella marknader, medelklass och avancerad produktion i dessa länder.

Istället för att få konkurrens med låga priser på relativt enkla produkter kommer vi möta konkurrens just inom de områden där de nya ekonomierna har haft sin största efterfrågan. Inom telekom- och transportstrukturer, avancerad verkstadsindustri och kunskapsprodukter i största allmänhet. Det blir en ny typ av konkurrens från vad som nu håller på att bli världens starkaste ekonomier och den ställer krav på vår förmåga till utveckling. Det hjälper inte att vara lite bättre än Frankrike utan vi måste ha en innovationsförmåga som gör det möjligt att utveckla vår konkurrenskraft när andra länder utvecklar sin produktion.