Hoppa till innehåll

Ger större lån fler jobb och trygghet?- Krönika BT

  • av

Ger större lån och ökade utgifter fler jobb och trygghet?

”Sveriges och andra länders historia har lärt oss att de som behöver samhällets stöd mest också är de som drabbas värst när det offentliga inte klarar att fullgöra sina åtaganden vid lågkonjunkturer eller ekonomiska kriser.”

Det skriver den rödgröna regeringen som bakgrund till att vilja slopa Sveriges överskottsmål. Skälet till att man vill avskaffa målet är inte för att överskottet är för stort utan för att man vill öka underskottet mer.

Men vi behöver inte gå tillbaka till historien för att minnas utan det räcker med att se på hur Grekland och grekerna i nutid förlorar hus och hem med just den utgiftspolitiken den rödgröna regeringen, med stöd av västerpartiet, föreslår svenskarna.

Greklands kris beror helt enkelt på för stora utgifter och för små inkomster. Inte tvärtom. Man har gjort av med pengar man inte hade för att finanserna utgifter man inte kunde betala. Man lånade mer pengar och underskotten växte istället för tillväxten.

Samtidigt som grekerna förlorar jobben har en återhållsamhet tillsammans med reformer och privatiseringar gjort att Sverige, sedan krisen bröt ut, kontinuerligt kunnat minska sin statsskuld och samtidigt kunnat öka sysselsättningen. Det är ingen tillfällighet att det är i Sverige och i Tyskland jobben har ökat som mest, det är när man skapat ordning i finanserna som Storbritannien, Lettland, Litauen, Spanien och Portugal, i olika hastighet, får ökad tillväxt och fler jobb.

Att regeringen nu vill öka utgifterna och tillåta större underskott, samtidigt som riksbanken inför minusränta och den europeiska centralbanken så kallade kvantitativa lättnader, är risken för att bränna ännu mer och ännu billigare pengar påtaglig och än mer oroväckande. Och det var just lånade pengar och låga räntor som ledde till fastighetskris och felinvesteringar. I USA och i Europa.

Europa och Sverige behöver inte större underskott och högre statsskuld utan privata investeringar och förutsättningar för fler företag och fler jobb. Det vi ser i Sverige, som vi inte ser i Grekland, är att återhållsamhet med offentliga finanser inte motverkar tillväxt utan istället lägger grunden för de investeringar och det företagande som ger tillväxt.

Billiga pengar brinner fort och bra men leder inte till jobb, tillväxt och trygghet för de som bäst behöver samhällets stöd. Brända billiga pengar går istället upp i rök men askan som blir kvar är dyr att sopa upp. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson borde veta bättre än föreslå Sverige en ekonomisk politik påhejad från Greklands systerparti i Sverige, vänsterpartiet.

När regeringen nu vill avskaffa överskottsmålet gör man det för att kunna öka utgifterna. Det är ironiskt att man som argument för detta använder det faktum att Sverige har fått stabil ekonomi genom att vi motverkat de underskott som de nu vill öka.

Gunnar Hökmark

 

Länk till krönikan:

http://www.bt.se/ledare/hokmark-ger-storre-lan-fler-jobb-och-trygghet/