Hoppa till innehåll

Georgien och demokratin

Träffade under dagen företrädare för att land som har hamnat i kläm mellan hoten från ett auktoritärt land och kraven från demokratiska länder. Plötsligt har vi i Europa ännu ett land som vacklar mellan demokrati och diktatur, denna gång kanske utlöst av att demokratins ledare av rädsla för demokratin begränsat demokratin. Georgiens framtid hänger nu nära på hur dess ledare förmår skilja mellan sin egen makt och demokratins. Det är självklart så att Ryssland försöker destabilisera. Det finns ingen anledning att tvivla på det. Men det innebär inte att oppositionen finns av egen kraft. Så är det i varje land.

Economist diskuterar i en ledare hur Georgiens ledare själva urholkar tilltron till Georgien genom att utlösa ett hastigt nyval och genom att stänga misshagliga TV-stationer. Trycket från EU måste vara hårt, både på Georgien att hålla fast vid demokrati och mot Ryssland att hålla sig undan.