Hoppa till innehåll

Gemensam borgerlig reformpolitik

Kommentar av Gunnar Hökmark med anledning av den gemensamma fyrpartireservationen om den ekonomiska politikens inriktning.

I dag presenterar vi tillsammans med centern, folkpartiet och kristdemokraterna en bred och offensiv gemensam reservation om den ekonomiska politiken och den reformagenda som bör prägla svensk politik. Det är en offensiv framtidspolitik för att stärka enskilda människors trygghet och frihet. Över hela samhällsfältet redovisar vi en politik som ger ökad makt och frihet till de enskilda medborgarna.
På det viset ser vi nu en mycket tydlig ideologisk agenda mellan oss och ett vänsterblock som nu hemfaller åt nya regleringskrav, nycentralism, ökade offentliga utgifter och förbud mot olika typer av företagande. Medan socialdemokratin har blivit en motståndsrörelse till det nya samhälle som nu växer fram står vi tillsammans med de andra borgerliga partierna för en förnyelse av Sverige som skall göra Sverige starkt i den globala ekonomin.
För det första fokuserar vi när det gäller den ekonomiska politikens inriktning nu mycket tydligt på att den offentliga utgiftskvoten måste pressas ner och sätter detta som en övergripande norm för den ekonomiska politiken. Vi visar också hur den offentliga skuldkvoten kan pressas ner. Det är så vi kan angripa de konjunkturkänsliga svenska offentliga finanserna.
Vår inriktning av den ekonomiska politiken innebär att vi öppnar för en offensiv skattesänkarpolitik för att göra Sverige konkurrenskraftigt i den globala miljön. Vi vill sänka skatter för alla för att därmed öka människors trygghet och göra det lättare att leva på sin lön. Genom våra skattesänkningar får vi ökat företagande och fler jobb.
För det andra redovisar vi en omfattande reformagenda för det svenska samhället som sätter individen, de enskilda människorna och familjerna i centrum. Det handlar om behovet av en reform av socialförsäkringssystemen, avreglering och konkurrens inom kunskapssamhällets viktiga framtidsområden som sjukvård och skola, en öppnare arbetsmarknad och en modern infrastruktur med bland annat tydliga satsningar på att bygga ut det svenska vägnätet.
Medan vänsterblocket är splittrat och har motsatta uppfattningar i grundläggande frågor har vi en gemensam inställning och gemensam agenda som i grunden handlar om ideologiska ställningstaganden. Vi vill göra människorna friare, öka valfriheten och stärka det civila samhället.
Det är spännande att se att vi nu har en samlad borgerlighet som skisserar framtidens politik som står emot ett splittrat vänsterblock som bara kan samlas i försvaret av det gamla kollektiva samhället. Det gör att väljarna nu kommer kunna ta ställning till en omfattande reformagenda eller till en stagnationspolitik vars mest offensiva ord verkar vara ordet Utredning.