Hoppa till innehåll

Ge upp EU-motståndet!

-Fler än någonsin lever i en stabil demokrati och rättstat, som är grunden och en förutsättning för medlemskap i Europeiska unionen. Tillsammans kan vi påverka grundläggande förutsättningar för handel, miljö och säkerhet genom en demokratisk process som aldrig varit möjlig annars. Det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark när Europadagen firas idag den 9 maj.

– De som fortfarande bekämpar EU och Sveriges medlemskap arbetar för ett Europa med gränser, utan samarbete och utan de tydliga krav på rättstat, marknadsekonomi och demokrati som präglat och präglar utvecklingen i alla ansökarstater. Det vore ett steg tillbaka till en tid då kortsiktiga nationella intressen ställde länder emot varandra och ställde små stater vid sidan om de stora staternas uppgörelser.

– Det är en paradox att de som fortfarande bekämpar Europasamarbetet är de som driver på för en EU-politik som innebär att man lägger sig i medlemsstaternas avgöranden medan Europavännerna vill respektera subsidiariteten. EU är liksom varje demokratisk process beroende av de beslut som fattas. Om motståndarna i dag erkänner de grundläggande utmaningar som EU lyckats möta skulle de också bidra till ett bättre EU, avslutar Hökmark.