Gästkrönika i Kristianstadbladet – Putin vill inte att vi håller sams

  • av

Nere i Winston Churchills brittiska krigskabinetts rum i London kan man i dag se hans sovrum, arbetsrum och en lång rad andra rum. Precis intill hans arbetsrum ligger kartrummet och på den norra väggen, där kartorna för norra Europa hänger, finns Sverige med.

Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall är utsatta. Men också den viktigaste platsen av dem alla, den spets av Österlen som kallas Sandhammaren, där jag försöker vara så mycket som möjligt sommar som vinter.

Winston Churchill ledde Storbritannien i krig mot ett till synes övermäktigt Nazityskland. När Storbritannien stod ensamt i kriget var det hans ledarskap som till slut räddade Europa och när Stalin efter kriget invaderade Central- och Östeuropa var det han som såg den gräns som måste dras mot detta totalitära hot. Det var han som först föreslog en europeisk Union. Och han hade platsen för mina somrar utsatt på sina kartor!

Skälet är nog så enkelt som att där Sandhammaren sticker ut sina revlar och sandbankar var också där brittiskt flyg och brittiska fartyg kunde söka neutralitetens skydd. På det viset var Sandhammaren då en viktigare plats att observera än Stockholm.

Detta säger något om hur nära sammanlänkade vi var och är i ett gemensamt system av ekonomi och säkerhet. Det gäller i hög grad idag.

Ryssland hotar, rustar och förtrycker det egna folket. Man bedriver krig i Ukraina och man vill bygga Nord Stream 2, en ytterligare gasledning på Östersjöns botten, för att dominera den europeiska energimarknaden. Putin vill se ett delat Europa.

Ett Storbritannien utanför EU försvagar oss alla men också sin egen förmåga att bidra till den stabilitet som är avgörande för säkerheten i vår del av världen. Utanför EU kommer man få mindre inflytande över den ekonomi som ändå kommer att vara den viktigaste brittiska marknaden.

Mycket av debatten om EU förtränger det stora och avgörande, bland annat den inre marknaden, fri rörlighet och energisäkerhet tillsammans, till förmån för de enskilda beslut som vi ogillar. Det är bättre med en gemensam marknad med regler som man kan vara kritiska till än att vi står utan den med nationella regler som blir 28 gånger fler och som man kan vara lika kritisk till. Det är viktigare att vi kan föra en gemensam politik för fred och säkerhet än att vi kan vara kritiska till olika delar av den politiken.

I Churchills krigskabinetts rum ser vi hur vi alla hänger ihop. Det var ingen slump att Churchills stab ville hålla koll på Sandhammaren. Vi är alla en del av ett fritt samhälle som måste hålla ihop i en osäker värld. Det hoppas jag britterna inser den 23 juni. På Sandhammaren och i hela Sverige är det viktigt att Storbritannien är med och formar vårt Europa.