Hoppa till innehåll

G20

moderat_4880Ett gruppmöte med lite mer vår utanför än vad läget är I Stockholm. Just nu diskussion om kraven gentemot som blir ett av d
G20 mötet i London den 2 april

som blir ett huvudämne inför det Europeiska rådets möte i Brysse.
i slutet av veckan.

 

Diskussionen har kommit att handla om dels det är mer regleringar de finansiella marknaderna behöver eller regleringar som är mer heltäckande och bättre övervakade. Till detta kommer det som växer fram som dens stora skillnaden, nämligen synen på finansiella stimulanser och budgetunderskott, där den amerikanska sidan tenderar att vilja ha större budgetunderskott medan Europa står för stabilitet i offentliga finanser.

Det är en paradox och lite av ett paradigmskifte att medan USA under lång tid bedrev släpphänt penningpolitik och Europa en återhållsam är det nu USA som ställer krav på en expansivare finanspolitik medan Europa står för det återhållsamma. De anglosaxiska länderna verkar ha lämnat den Österrikiska nationalekonomiska skolan verkar Europa ha återfunnit den, med lite överdrifter inte minst när det gäller det Europeiska. I gruppen kommer jag alldeles strax presentera vår inriktning med utgångspunkt hårda konkurrensregler och nej till protektionism samt stabila offentliga finanser även i kristider.