Hoppa till innehåll

Frihetens värden om proktektionism och småföretagande och krispolitik

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2009-02-25

Kära läsare,

I detta brev lite om protektionismens utmaning och korståget för att bekämpa den http://www.facebook.com/profile.php?id=683521552&ref=nf#/event.php?eid=52674434117

som man kan anmäla sig till via länken, om man är med i Facebook. Men också något om småföretagande , krispolitik och processen i parlamentet kring detta och annat. Och så någon fundering om hur sammanvävd vår historia är, över Europas gränser och gamla slagfält.

== Europas historiska nät av paradoxer ==

Europas historia är full av paradoxer och historiska kopplingar. I kväll äter jag en arbetsmiddag med företrädare för den tjeckiska regeringen och parlamentets två kammare i Wallensteinska palatset i Prag.

Det är döpt efter samme Wallenstein som en gång var de kejserliga styrkornas härförare i 30-åriga kriget och som på det dimmiga Lützens slagfält ledde kejsarens styrkor mot Gustav II Adolf. Han kom i sin tur från en protestantisk familj från den delen av norra Tyskland som senare kom att kallas SüdSchweden, men konverterade till katolicism. Efter att ha blivit illa behandlad av kejsaren var han dock något år före sin död, två år efter Gustav II Adolfs död, nära att på nytt alliera sig med de protestantiska krafterna.

Men de förluster han dessförinnan kom att tillfoga de svenske balanserades i någon mån på den tidens något ohyfsade sätt genom att svenska trupper, precis innan kriget avslutades 1648, plundrade hans palats, samma år som kriget tog slut genom freden i Westfalen, en fred som i sin tur gett namnet åt den gata som passerar det svenska utrikesdepartementet upp mot Gustav Adolfs torg. Vi är genom vår historia förbundna med varandra och när jag i dag reser västerut från Stockholm så känns det bättre att sluta dagen i Wallensteinska palatset under de former som vi har idag än vad som präglade svenska företrädare på platsen.

För dagen är det andra tiders kungligheter än de som en gång stred som dominerar i media genom bröllopsplaner och kommer så göra mer eller mindre under den närmaste tiden. Det är ett uttryck för en stabilitet och tradition som har sin vikt i det svenska samhället, inte minst i tider av kris och svårigheter men också en långt mer fredlig manifestation av kungahusets betydelse än gånga seklers ofred.

== Om förändringar och protektionism ==

Och för dagen föll frågorna om Volvo och SAAB bort ur medias fokus, men kommer helt säkerligen att vara tillbaka av det enkla skälet att det handlar om en stor och avgörande del av svensk industri men också om frågan om hur vi förhåller oss till förändringar i vår omvärld och i vårt eget samhälle.

I dag reser jag som sagt till Prag för att med en delegation från Europaparlamentets industriutskott. Vi kommer att diskutera med företrädare för den tjeckiska regeringen om det tjeckiska ordförandeskapets strategier inom områden som telekom, informationsteknologi, forskning och självfallet industri. På eftermiddagen besöker jag Skodafabriken, ägd av Wolksvagen. Även franska bilföretag äger bilfabriker i Tjeckien:

“If you build a Renault plant in India to sell Renaults to Indians, that´s justified, but if you build a factory, without saying the company´s name, in the Czech Republic to sell cars in France, that´s not justified. “

Så sa Frankrikes president Nikolas Sarkozy i början av denna månad samtidigt som den franska regeringen lovade lån och understöd till de franska bilfabrikanterna motsvarande drygt 40 miljarder kronor. Löftet var tydligt förbundet med att franska bilföretag ska tillverka sina bilar i Frankrike om de ska få stöd, inte avskeda franska löntagare utan låta nerdragningar gå ut över till exempel tjecker.

Det var nog inte det mest storstilade uttalandet under detta år även om mycket kan komma. Det följer väl den inriktning som Sarkozy har gjort till sin, nämligen att ifrågasätta konkurrensens betydelse och istället föra en politik som gynnar nationella ”champions”.

Han är inte ensam. Gordon Brown sa för något år sedan att brittiska jobb var till för brittiska arbetare: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1553710/British-workers-for-British-jobs-says-Brown.html

vilket har underblåst de konflikter som de senaste månaderna har inträffat på den brittiska arbetsmarknaden, och som riktat sig mot italienska och franska löntagare i Storbritannien.

Det är inte svårt att tänka sig vad som skulle hända om den tyska regeringen sa samma sak med riktning på Skodafabriken, om den svenska fackföreningsrörelsen sa samma sak om utländska anställda och om en svensk regering började diskutera hur man ska stänga av andra länder från vår elexport, vilket ju faktiskt kunde ha varit fallet: http://gunnar.moderat.se/?use=artikel&id=1659 .

Till slut så får brittiska arbetare stanna hemma, liksom svenska och franska, samtidigt som vi behåller elen hemma för vår egen marknad och inte investerar i andra länder. Protektionister glömmer alla en mycket enkel sak. För att kunna exportera måste man importera, det vill säga för att andra ska kunna importera måste de kunna exportera. Det finns inget viktigare för en växande ekonomi än att ha glada och framgångsrika grannar, de är en förutsättning för den egna ekonomins utveckling. Stängda gränser innebär mindre handel, mindre investeringar och lägre tillväxt. Det handlar inte bara om nationalekonomins gamla sanningar om komparativa fördelar utan än mer i vår tid om det enkla faktum att avancerad industriproduktion och utvecklade produkter kräver större marknader än nationalstatens. Om tjecker inte kan köpa franska bilar blir det inte så lätt för den franska bilindustrin, även om det är svårt att konkurrera med många andra. Men om man inte kan utveckla ett näringsliv som är konkurrenskraftigt kommer man inte ha en välfärd som kan mäta sig med andra, och man kommer inte ha ett näringsliv som kan mäta sig med andra de ar av världen i en global ekonomi.

Protektionism är stagnation och fördjupar en ekonomisk kris men skapar också motsättningar eftersom den faktiskt skapar motsatta intressen mellan länder och folk. Det hotar den europeiska ekonomiska återhämtningen och det hotar den globala ekonomins framtida möjligheter. Den riktar sig i första hand mot fattiga länder men lika mycket mot all den export som blir möjlig när fattiga länder får växande möjligheter att importera. Import kräver export, och export förutsätter andras import, som bara kan finansieras av export.

När vi för en vecka sedan i Europaparlamentet hade en Joint Parliamentary Conference för att diskutera den ekonomiska återhämtningen var jag värd för EPP-ED familjen som träffades inför diskussionen i plenum. Min utgångspunkt var den följande http://gunnar.moderat.se/?use=artikel&id=1661 som också blev grunden för mitt anförande i plenardebatten, med syftet att sätta en agenda som riktade sig mot protektionismen. Av ekonomiska skäl, för att vända den ekonomiska krisen, för att träda in i en annan och bättre ekonomisk utveckling och för att slå vakt om de grundläggande förutsättningar som EU bygger på och som står i konflikt med protektionism.

Som rapportör för EPP-ED i frågan om den ekonomiska återhämtningspolitiken har jag fått det ekonomiska utskottet med mig på att tydligt slå fast att det även i kristid är statstödsregler och konkurrenslagstiftning som gäller och att undantag ska ske inom ramen för existerande regelsystem. Vi vann också frågan om att slå vakt om makroekonomisk balans, offentliga finanser som är inom ramen för stabilitetspaktens regelsystem, för att inte riskera att underminera förtroende och stabilitet genom växande budgetunderskott . Och vi fick en majoritet för att investeringar och stimulanser ska handla om infrastruktur som redan är beslutad och som höjer konkurrenskraft utan att de i sig medför nya kostnader, bara tidigarelagda. Vi har därför från parlamentet en betydligt mer stringent och fast återhämtningspolitik än vad kommissionen föreslog, utformad i strid med socialister och deras allierade.

Men frågan om protektionism, statsstödskonkurrens och avvikelser från budgetregler och konkurrenslagstiftning tillhör nu den europeiska politikens vardag. Det kräver en stark motkraft. Därför är Europavalet viktigt men viktigt är också att vi artikulerar ett motstånd mot protektionismen. Jag har därför startat ”Crusade against protectionism” på Facebook i förhoppningen att i Sverige och i Europa manifestera ett motstånd mot dem som nu vill urgröpa gemensamma regler och ekonomisk integration, som vill diskriminera andra länders medborgare och företag och motverka människors rörlighet .

Kom med du också, om du inte har ett Facebookkonto, skaffa ett. http://www.facebook.com/profile.php?id=683521552&ref=nf#/event.php?eid=52674434117

Under den vecka som var vann jag stöd för ett antal förändringar i förslaget till direktiv om patientrörlighet http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pa/753/753049/753049sv.pdf , som innebär lättnader för patienters möjligheter att få vård över hela Europa. Även här finns protektionismens ådra och den behöver bekämpas. Och som alltid står socialdemokrater och socialister på andra sidan av patienterna.

Förra veckan röstade vi i Industriutskottet också om den Europeiska småföretagarstadgan, som syftar till att öppna upp regelverk och underlätta för småföretag på den inre marknaden. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ad/758/758644/758644sv.pdf Jag fick som rapportör för det ekonomiska utskottet igenom en lång rad öppningar, bland annat när det gäller små företags möjligheter att delta i stora upphandlingar.

Som ett led i utvecklingen av energidebatten i Europa presenterade jag också mitt förslag till nytt kärnkraftssäkerhetsdirektiv som nu behandlas i parlamentet. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/764/764148/764148sv.pdf

Min ambition är att få en gemensam lagstiftning som inte bara ger högsta möjliga säkerhet utan också ett större förtroende för europeisk kärnkraft. Det är viktigt när vi ska fasa ut dålig gammal rysk kärnkraft men också utveckla ny och säker kärnkraftsteknologi.

Det stora flertalet av dessa frågor kommer vi att diskutera med tjeckerna men de kommer också stå på agendan för parlamentets beslutsfattande under kommande månader. När jag ser på dem är det uppenbart att det spelar roll hur majoriteten i parlamentet ser ut. Ett parlament dominerat av Europas Ulvskogar skulle vare sig utveckla europeiskt samarbete eller lägga grunden för säker kärnkraft, bättre villkor för småföretagande, rörlighet för patienter eller en kraftfull politik för återhämtning genom nya jobb och stabilitet och ett tydligt nej till protektionism. Hjälp till i kampen mot protektionismen!

Hälsningar,

Gunnar