Hoppa till innehåll

Frihetens värden 2005-11-30 Snögubbar och Junilistan smälter bort

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2005-11-30

Kära läsare,

Den vita snön kom till Bryssel i den helg som var. När jag kom från flygplatsen i måndags såg jag en riktig gammaldags snögubbe med morot och allt. Nu är snön borta och förmodligen även snögubben. Det är en varelse som mer hör hemma i vårt land än på denna sydliga nejd. Där har de det svårt nog ändå.

I detta brev inte så mycket om snögubbar utan mer om seminarium med Samfundet Sverige- Israel, ekonomiska utsikter och lite annat.

== Seminarium om yttrandefrihet ==

På söndag genomför Samfundet Sverige-Israel ett seminarium om den faktiska yttrandefriheten kring frågor som rör antisemitism, Israel och Mellersta Östern. Ett skäl till att vi genomför seminariet är den organiserade mötesstörning som aggressiva grupper genomför mot arrangemang och möten om Israel, ett annat är den antisemitism som gör livet osäkert för judar i Sverige. Det är i båda fallen oacceptabelt i ett rättssamhälle. I den osäkerhet som judar lever i Sverige och i den svårighet som finns att kunna genomföra möten kring frågor som rör Israel i normal mötesfrihet ser vi ett misslyckande för den demokratiska rättstaten.

Seminariet genomförs i samarbete med Medborgarskolan och i dess aula på Hagagatan 23A mellan klockan 14 00 och 17 00. Medverkar gör bland annat Helené Lööw, chef för Levande Historia, Dick Haas, free-lance journalist verksam i Israel, samt Lena Posner, ordförande i Judiska församlingen i Stockholm. Välkommen.

== En ny politik för statsstöd ==

I går eftermiddag presenterade jag som parlamentets rapportör en ny politik http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/pr/585/585614/585614sv.pdf
för statsstöd i EU. Det är ett svar på kommissionens rapport om ”Less and better targeted State Aid ”. Bland annat föreslår jag att medlemsstaterna ska presentera både mottagare och belopp på det statsstöd som fördelas liksom företag bör redovisa det statsstöd man erhåller. Den övergripande synpunkten är att minska statsstödet och bekämpa allt statsstöd som snedvrider konkurrrens. Läs gärna rapporten och återkom med synpunkter. Den kommer att behandlas under kommande månad med sikte på beslut i parlamentet i januari.

== Det trådlösa parlamentet ==

När detta skrives sitter jag i EPP-gruppens möte i Europaparlamentet med förberedelser inför den minisession som äger rum i dag och i morgon. Utvecklingen går framåt i form av att det nu även här finns trådlös uppkoppling vilket underlättar vid långa sammanträden som inte alltid fokuserar på det viktigaste. Samtidigt måste sägas att det tillhör en av de många goda sidorna att här möta i en diskussion företrädare för numera 27 olika länder, sedan Bulgarien och Rumänien har sänt observatörer hit.

Det blir en mångfald av synpunkter men också av politiska traditioner, förutsättningar och erfarenheter som skiljer sig mycket från Finland till Malta, Danmark till Grekland för att inte nämna från Sverige till Cypern. Och så har vi tyskar, fransmän, engelsmän för att bara nämna några av de alla som deltar i ett möte som detta. Så ser det europeiska samarbetet ut inom politiken, det är bara en del av det europeiska samarbetet men också en stark symbol för det nya förenade Europa. Det är inte bara skillnader i språk utan också skillnader som kommer till uttryck på en lång rad andra sätt. Det är slående hur vi alla som sitter här är påverkade av den miljö och de politiska förutsättningar vi kommer ifrån.

De senaste veckorna har jag noterat hur många som säger att ens förutfattade meningar om olika nationaliteter besannas i detta hus. Fransmän är verkligen fransmän, liksom tyskar är tyskar och engelsmän engelsmän, för att inte nämna oss svenskar som förmodligen även vi är som vi är utan att vi exakt vet vad det i de andras ögon innebär. Förmodligen är det artigheten som hindrar andra från att informera oss, eller så är det så att vår välkända ödmjukhet har imponerat.
== Den europeiska potentiella tillväxten ==

De senaste veckorna har präglats av diskussioner om den europeiska ekonomins utveckling. Den Europeiska Centralbanken har under en längre tid signalerat att man vill börja att höja räntorna, steg för steg. Detta var också budskapet när centralbankschefen Trichet utfrågades inför ekonomiska utskottet. Hans budskap bygger på bedömningen att ekonomin nu är på väg att återhämta sig.

Dock är återhämtningen inte större än att den inskränker sig till en tillväxt de kommande åren som knappt är över två procent. Det innebär att den europeiska ekonomin inte tål att växa så mycket mer vilket med tanke på att den globala tillväxten ligger en bra bit över 4%, den kinesiska på 9% och den indiska inte långt därifrån.

De länder som drar ner den europeiska tillväxten är Tyskland, Frankrike och Italien. Det är också de lände som har varit mest emot reformer och strikt budgetpolitik. Det är ingen tillfällighet. Utan en strikt budgetpolitik finns inget tryck för reformer, utan reformer finns ingen möjlighet till en strikt reformpolitik.

I måndags var det ekonomikommissionären Almunias tur att bli utfrågad. Även han talade om återhämtning av ekonomin baserad på kommissionens senaste ekonomiska prognos http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/forecasts_en.htm där tillväxtsiffrorna för eurozonen stannar på 2,1 för år 2007 och för EU-området som helhet på 2,4. Bättre än så blir det inte.

Jag frågade Almunia vilka slutsatser han drar av det faktum att den europeiska ekonomin inte förmår växa mer än som kanske bäst 2,4% och konstaterade att det saknades ett budskap om förändring. Och utan förändring kommer det gå som det har gått. Det är inte särskilt imponerande att kommissionen, liksom flertalet regeringar inför den eftersläpning som vi synes vara bundna till, inte har mycket mer att säga än att det är viktigt med reformer och att man hoppas att återhämtningen ska ge fler jobb.

Även om siffrorna för Europas del blir bättre om man bortser från Tyskland, Frankrike och Italien är det värt att komma ihåg att ej heller de länder som tillhör de bättre inte förmår att leva upp till den globala ekonomins utmaning. Utan större och övergripande reformer är Europa dömt till ekonomisk eftersläpning med fler arbetslösa och lägre löner. Det är inget större försvar för den sociala modell som står i vägen för reformer.

== Vikande sysselsättning i Sverige ==

Sverige är i denna fråga inte så stort föredöme som socialdemokrater gärna hävdar. Vi är till exempel ett av de få EU-länder som har en vikande sysselsättning, något som självfallet hänger samman med den tröga tillväxten av nya företag. Vi har förvisso en ökning av enmans företag men inte en ökning av företag som anställer. Och det leder till den analys
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/eie/eie2005_chap1_en.pdf som kommissionen presenterade i veckan.

Den dynamiska delen av europeisk ekonomi följer ett annat mönster än det som Sverige har valt. Det gäller inte minst utvecklingen av plattskatt som snart kommer att finnas i 9 av unionens medlemsländer. Den leder till ökade investeringar, inte främst för att skatten är lägre utan för att den underlättar för små företag och för crossborder investeringar. Institutet för Tillväxtpolitiska studier har tagit fram en rapport om plattskatt
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Tillväxtpolitisk%20utblick/tpu%20nr%209_3.pdf?secId=1035&itemId=1601 som jag föreslår till läsning för dem som vill döma ut plattskatt men också för dem som ser en möjlighet i ett skattesystem som gynnar den enskilde entreprenören, som är rättsäkert och lika för alla samt underlättar för små företagare och ställer krav på höginkomsttagare att betala sin skatt utan kryphål.

== Junilistan för ett fritt Lappland? ==

Junilistan har nu enligt vad som sägs ansökt om medlemskap i gruppen De gröna/fria alliansen här i Europaparlamentet. Det är ett politiskt beslut som man tar efter att tidigare ha hävdat att det inte låg något politiskt övervägande bakom medlemskapet i Independent Democats som är den partigrupp man än så länge är medlem i. Det är en grupp som normala politiker inte skulle vilja sätta sin fot i. Där har Junilistan samarbetet med främlingsfientliga, antisemiter och gammaldags kalvinister som är emot kvinnlig röstrött, förutom engelsmän som i det närmaste är hatiska inte bara mot EU utan också mot allt som är på den andra sidan kanalen.

Nu ansöker Junilistan efter moget politiskt övervägande i medlemskap i den mest centralistiska partigruppen i parlamentet, en partigrupp som uttalat är emot mellanstatligt samarbete och som vill upplösa nationalstaten till förmån för överstatliga beslut. Det torde i det närmaste vara ett förräderi mot de väljare som fick höra att Junilistan skulle bekämpa överstatlighet och verka för mellanstatlighet. Nu deltar de i en grupp som liksom de själva är emot fri handel med tjänster, som vill avskaffa WTO och som genom överstatliga beslut vill legalisera hasch.

Det är inte mycket kvar av Junilistans program till parlamentsvalet. Det som var sanning i Stockholm är ett dåligt skämt i Bryssel eftersom oavsett vad Junilistan själva säger stärker man genom sitt medlemskap den grupp som har ett program som är det motsatta till det Junilistan blev invalda på. Junilistan borde ha en del att reda ut med sina väljare innan de kandiderar till nästa parlament. Den som vill lära mer om Junilistans nya vänner i Europa kan se den karta http://www.e-f-a.org/kaartje.php som den Fria alliansen har på sin hemsida där nationalstater löses upp. På den kartan tillhör Tornedalen Finland, Lappland är självständigt liksom halva Frankrike och stora delar av Spanien. Man kan tycka mycket om den kartan, men mellanstatlig är den inte.

Med vänlig hälsning,

Gunnar