Hoppa till innehåll

Frihandel ger ökat välstånd- Artikel NWT

  • av

Ett allt mer aggressivt Ryssland. Fortsatt alltför många fattiga i världen. Ett allt starkare Kina. De många konflikterna i Mellersta Östern. Fri handel och ökad globalt samarbete blir i detta perspektiv ännu viktigare än det var för bara fem år sedan. Demokratisk utveckling samt fri handel baserad på fred och säkerhet är inte längre lika självklara. Samtidigt behöver Europa ökad fri handel som kan bidra till vår egen ekonomiska återhämtning.

Så ser det ut inför att Europaparlamentet börjar sina hearings med de föreslagna kommissionärerna till EU-kommissionen. Och en av de första att frågas ut, under måndagen, är Cecilia Malmström. Hon är föreslagen till posten som handelskommissionär som under de kommande fem åren har en strategiskt viktigt betydelse för Europa.

För det första måste Europa utnyttja hela den globala ekonomins dynamik och tillväxt. Ska stora globala företag kunna ha sin hemvist i Europa kräver det en öppenhet för import och export som gör att de kan vara just globala i Europa. Små komponenter från Kina, stål från Sydkorea, sammansättning av delar i Brasilien, import av insatsråvaror från Afrika och Australien, export av färdiga produkter och tjänster. För moderna globala företag är världen hemmamarknad och då måste Europa vara öppet för världen.

För det andra kommer den globala klimatagendan, som kommer att sättas inför nya utmaningar de kommande åren, ställa krav på att fattiga länder kan få växande ekonomier som gör att de kan och orkar höja sina miljökrav och som gör det möjligt för dem att använda och utveckla modern teknologi. Tanken på att deras och vår miljö blir bättre av att vi inte importerar det som de kan exportera utan istället stagnerar är fel och ett hot mot en bra miljöpolitik. Protektionism är ett hot mot miljön.

För det tredje har vi nu en möjlighet till ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA. Det innebär viktiga steg mot en gemensam transatlantisk marknad mellan världens två största ekonomier och världens viktigaste demokratier.

Det kommer att leda till en ökad handel och mer omfattande investeringar i forskning och utveckling i världens ledande kunskapsekonomier. Vi kommer accelerera utvecklingen när det gäller den digitala ekonomin, när det gäller forskning och utveckling av framtidens persontransporter och medicinsk utveckling, för att ta några exempel. Det kommer att skärpa vår konkurrenskraft och ge fler jobb men också driva fram mer global handel och tillväxt som kommer alla till del.

En gemensam marknad som binder samman USA med EU skapar också ett styrkebälte för marknadsekonomi och demokrati som kommer att påverka utvecklingen i hela världen. Tillsammans står EU och USA för 32 billioner euro i BNP, mot Kinas 8 billioner och Rysslands 2. Vår förmåga att sätta standards för den globala ekonomin vad gäller handel, respekt för internationell rätt och avtal liksom för hälsa och miljö kommer bli väldigt mycket större än vad någon annan kan göra. Gemensam styrka att genom välståndets krafter värna fred och säkerhet liksom demokrati och mänskliga fri- och rättigheter blir nu avgörande för den globala utvecklingen.

Malmström måste vinna parlamentet och regeringarna i EU för dessa möjligheter. När Sverige riskerar att få en rödgrön utrikespolitik som ifrågasätter både handelsavtal med USA, som tror på att mindre handel kan ge bättre miljö och som menar att tillväxt är ett hot blir hennes roll som svensk kommissionär än viktigare. Det finns all anledning att önska henne lycka till.

Gunnar Hökmark

Delegationsledare, Moderaterna Europaparlamentet