Hoppa till innehåll

Från Chisinau till Bryssel

En dag som för min del började med en väl tidig avresa från Chisinau i Moldavien, via Budapest till Bryssel. Det faktum att Moldavien är östra Europa, långt öster om Budapest, ger begreppet Centraleuropa en mening. Diskussionerna med landets fungerande president Lupu, premiärministern Vlad Filat och utrikesministern Jurie Leanca gav en tydlig bild och det är att det europeiska perspektivet för Moldavien är avgörande för att man ska orka mobilisera det stöd för reformer som krävs för att landet inte på nytt ska luta sig mot kommunister och mot Moskva.

Och det europeiska perspektivet ska finnas, sa jag, och det finns men det kommer att kräva mycket av Moldavien, inte minst när det gäller kamp mot ekonomisk brottslighet och korruption. Det är ett europeiskt land som liksom länderna på Västra Balkan förtjänar att behandlas utifrån sina meriter. Och de insatser som görs måste belönas med närmare samarbete och större och större öppenhet av det enkla skälet att det har EU en skyldighet till mot varje europeiskt land och eftersom vi annars driver detta grannland i armarna på Moskva och ekonomiska intressen som ser demokrati som ett hot.

Vill vi stödja reformprocessen och ett Moldavien som väljer demokratins väg ska vi vara tydliga på de krav som ställs men klargöra att vi stöder Moldaviens väg mot Europa. Det blir i sin tur en signal till andra länder.

Under dagen i Bryssel helt andra frågor. Röstning om derivathandel, en mycket omfattande finansiell marknad med stor betydelse, där mina strävanden att undantag för extern tredjepartskontroll bör göras för interna transaktioner inom samma företagsgrupp. Förberedelser inför långtidsbudgeten som tyvärr riskerar att bli allt för lik den gamla, dock med undantaget att stödet för att öka anslagen till forskning ökar.

Och så har dagen också präglats av möten med de moderata riksdagskommitterna för justitie- och näringsutskotten samt Aktion MKF som är stor och ambitiös utbildningsinsats. I morgon stundar arbete med telekom med diverse telefonsamtal med rådet och med kommissionen, diskussion med Facebooks ledning samt moderat delegationsmöte bland en del annat.

Bloggar: Lövgren.