Från Bonn till MUF

På mellanlandning i Hamburg på väg till Stockholm från Bonn och EPP kongressen. En kongress med ombud från hela Europa och med talare som Ukrainas Julia Timosjenko och Georgiens Mikhail Saakashvili är ett uttryck för att vi ser ett nytt Europa växa fram liksom att EPP är en mötesplats för de avgörande politiska krafter som formar detta Europa.

Det är kanske inte genom kongressen som sådan denna styrka visas men väl i Europaparlamentet och i det stora flertal medlemsstater och europeiska länder som leds av borgerliga majoriteter. Det gör inte att färdriktningen är självklar men att det är inom EPP som några av våra viktiga vägval måste göras. Det gäller inte minst utvidgningen men också den faktiska synen på hur vi värnar integration och öppenhet. För min del blev det tillfälle att träffa ett antal gamla och blivande komissionärer och företrädare för länder som Lettland och Kroatien och diskutera de problem och möjligheter som möter dessa länder i olika skepnader.

Ikväll väl hemma i Stockholm blir det för min del 75 årsjubileum för Moderata Ungdomsförbundet med en samling av både yngre och äldre som varit med om att forma svensk politik genom denna organisation, och som själva formats av den. Det är visserligen en viss skillnad mellan Anders Björck och Niklas Wykman men de har båda det gemensamt att de har stått i täten för det politiska ungdomsförbund som mer än något annat påverkat den långsiktiga politiska utvecklingen av Sverige. Och på något viss ger detta dem en viss likhet.