Hoppa till innehåll

Förvirringen om en diktaturs logik

Det verkar i debatten om de två hemkomna journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye finnas en omfattande förvirring kring vad den etiopiska regimen är för något. Den är en diktatur som försöker kläda sig i rättstatens och demokratins skepnad, som så många andra diktaturer. Och som i så många andra fall verkar alltför många utgå från den skepnad regimen försöker kläda sig i.

Därför så många som hävdar att regeringen skulle ha understrukit att de är journalister ute på ett journalistiskt uppdrag, som om detta skulle vara en förlösande nyckel gentemot en regim som vill skrämma bort journalister, och som Schibbye och Persson också konstaterar att man haft viss framgång med. Därför också så många andra som menar att man skulle ha agerat högre och ljudligare, som om en diktatur böjer sig för opinionsyttringar utan vidare.

Det som förmodligen varit viktigt har varit kontakter, påtryckningar, uppmärksamhet gentemot de två fängslade och insikten till slut att det skulle skada den etiopiska regimens anseende mer att behålla dem än att släppa dem. Men det är bara de som är innanför diktaturens tankesätt som med säkerhet kan avgöra vad som fungerat. Det som däremot inte skulle ha kunnat fungera hade varit att utgå från ett regimen skulle fungera som en demokrati.

Debatten nu säger tyvärr alltför mycket om den naiva bild som många debattörer har inför diktaturers sätt att fungera. Och i den delen är Aftonbladet kronan i juvelen.

Bloggar: Expressen och Mary X Jensen