Hoppa till innehåll

Försvarsindustri kräver samarbete – artikel i Corren

För att möta en ny tids hot och allt mer avancerade vapensystem måste Sverige samarbeta med andra länder i Europa om vår gemensamma säkerhet. Det innebär att vi behöver tänka nytt kring hur vi ser på nationell säkerhet och den gemensamma förmågan att möta hot som i sin tur är gemensamma. Det förutsätter samarbete med en utrikespolitik värd namnet och en säkerhetspolitik som bidrar till vår förmåga att stå emot hoten. Det kräver ett ökat försvarspolitiskt samarbete.

I Europaparlamentet arbetar jag nu med EU-kommissionens förslag till utvecklingsprogram för den europeiska försvarsindustrin. Förslaget innebär 500 miljoner euro till stöd för utveckling och innovation som kommer att investeras i gemensamma utvecklingsprojekt med företag från två eller flera medlemsstater. För svensk del möjliggör det en kunskapsutveckling som är svår att nå på egen hand men för att vi ska kunna få största möjliga kapacitet, förmåga och excellens är det avgörande att Europas försvarsindustri kan utvecklas genom öppenhet och samarbete med nära partners utanför Europa.

För att Europa ska kunna bli ett globalt centrum för försvarsindustriell samverkan får vi därför inte isolera den europeiska försvarsindustrin. Därför har jag gått emot förslag som innebär att europeisk försvarsindustri ska vara bara europeisk, med helt ägande i EU och all verksamhet i EU. Istället vill jag att vi strävar efter att ha den bästa möjliga försvarsindustrin i Europa. Det innebär innovationer i Europa, industriell kapacitet i Europa och centrum för utveckling i Europa.

Istället för protektionism bör vi utveckla vår gemensamma förmåga att ta vara på den bästa tekniken, snarare än att se självförsörjandet som ett självändamål. Att utveckla den inre marknaden för försvarsindustriellt samarbete är ett steg i att säkerställa att Europa har den bästa möjliga av förmågor och att utvecklingen och kunskapen finns i Europa.

Försvarsindustri är inte enbart en industri utan en avgörande bit i vårt lands förmåga att hantera avancerade system, för att kunna möta en mångfald av hot som ny teknisk utveckling ger. Kunskapsutveckling och innovationsförmåga ger en möjlighet att förstå och möta hot, liksom de ger en försvarsförmåga i sig genom utveckling och produktion av avancerade system för att möta en motståndare.

Kunskap, forskning och nya tekniska lösningar är fundament i ett fungerande försvar och är minst lika viktiga som de kanoner och flygplan som den hjälper att producera. Inget land kan längre upprätthålla säkerhet inom allt från datasystem, energimarknader, avancerade teknologier, medias integritet och vapensystem, men genom incitament för kunskap kan vi utveckla en strategisk förmåga att möta nya hot och utveckla nya system.

Ett starkt svenskt försvar förutsätter en stark svensk försvarsindustri. Och en stark svensk försvarsindustri förutsätter ett europeiskt samarbete med globala partners som bidrar till vår gemensamma säkerhet. Då kan svensk försvarsindustri stärka sin ställning som ledande i Europa.