Hoppa till innehåll

Fler Nobelpristagare till Europa

Det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, Gunnar Hökmark, som har varit med om att utveckla det förslag parlamentet i dag har beslutat om.

– Det nya forskningsprogrammet kommer att ge en större rörlighet över gränserna och underlätta för forskare att söka sig till de institutioner som ger störst förutsättningar och utmaningar.

– Det sjunde forskningsprogrammet är också av den arten att det ställer krav på medlemsländernas satsningar på forskning. Sverige bör fokusera på att utveckla den forskning som har störst potential att bli världsledande och de svenska forskningsanslagen bör utformas så att svenska universitet och forskningsinstitut har ekonomiska resurser för att delta i så många europeiska forskningsprojekt som möjligt. En ny borgerlig regering har all anledning att sträva efter denna flexibilitet, inte bara genom ökade forskningsanslag utan också genom en medveten satsning på att göra Sverige till en ledande nation i det europeiska forskningssamarbetet.