Hoppa till innehåll

Färre eller fler träd?

[BILD1]Ska man plantera träd eller hugga ner dem för att bevara jordens temperatur? Economist diskuterar i en artikel hur olika klimatmodeller kan slå olika. Tanken på att hugga ner världens skogar är det knappast någon som vill hävda även om det skulle bidra, i alla fall enligt en klimatmodell, till en lägre global temperatur, eftersom det inte är självklart att fler träd bidrar till att hålla tillbaka temperaturökningen. Det finns en viktig reflektion att göra av detta och det är att det finns en fara i att sätta allt för stor tillit till en enda klimatmodell eller en enda lösning av det skälet att naturen är mer komplicerad än vad vi vill föreställa oss.