Hoppa till innehåll

Farligt gå Gazprom till mötes – artikel i Blekinge Läns Tidning

Svenska hamnar är självfallet av ett stort säkerhetspolitiskt och strategiskt intresse. Hela poängen med en hamn är att den är en port mot omvärlden. Det underlättar för trafiken in i landet och det underlättar för trafiken ut ur landet. Det innebär att för den som vill komma in i landet, för att där agera enligt andra spelregler och lagar än de svenska, är en hamn ett strategiskt intresse.

Därför har hamnar i all försvarspolitik och i all försvarsplanering haft en särskild betydelse. Där det är lätt att transportera in varor och fordon är det också lätt att transportera in fordon och förband. Detta var en utgångspunkt för all försvarsplanering från andra världskriget och därefter.

I skymningslägen är det självfallet inte bara den renodlade och öppna invasionen som man ska förhindra utan också en smygande framväxt av närvaro av en fientlig nations förband. Begreppet ”små gröna män” kom att växa fram i samband med Rysslands invasion av Krimhalvön, som sedan följdes av ockupation och annektering.

Normalt sett är hamnar en renodlad tillgång och en öppning mot omvärlden som vi vill ha, för handel, för öppenhet som sådan och för människors rörlighet. Men sedan 2008 vet vi att Ryssland gärna använder öppenheten för att öka sin närvaro och vidga sin egen intressesfär och den kontroll man vill utöva över andra. Då invaderade man Georgien, först genom att fördolt öka sin närvaro i utbrytarregionerna Sydossetien och Georgien och därefter genom regelrätt invasion i övriga Georgien.

Och samma sak var det i Ukraina 2014, med de små gröna männen på Krim och med den krigföring som har fortsatt sedan dess, med bland annat nerskjutningen av MH17 som ett uttryck för ryska krigsförbands närvaro i Ukraina.

I både Slite och i Karlshamn vill det ryska statsföretaget Gazprom utveckla terminaler för att där lagra de rör som ska användas till att bygga Nordstream II. Det är en gasledning som har ett renodlat säkerhetspolitiskt syfte. Att kringgå Ukraina, att underminera de baltiska staternas energiförsörjning och att uppnå en dominerande position på den europeiska gasmarknaden och samtidigt uppnå en splittring av Europa. Det saknas i dag kommersiella skäl för en ytterligare ledning eftersom de gasledningar som redan finns räcker mer än väl.

Gazprom är ett statligt ryskt företag direkt under ledning av Kreml. Där ryska statsföretag verkar finns också den ryska staten närvarande. Med Nordstream II och med hamnar under kontroll av Gazprom i Slite och i Karlshamn kommer också ryska statsintressen finnas där. Dessa hamnområden kommer att vara en del av det som den ryska regimen anser som sina intresseområden och som kommer att ge möjlighet att om man så vill öka sin närvaro i dolda former men med militära syften. Det är inga hjärnspöken som krävs för att konstatera detta utan det räcker med att se hur man har agerat tidigare och de hot som man i dag utmanar Europa med.

Mot den bakgrunden anser jag det vara farligt och felaktigt både för svensk säkerhet och för Europas sammanhållning att gå Gazprom till mötes och låta företaget köpa in sig i svenska hamnar.

Regeringen bör klargöra att svenska hamnar är militära skyddsområden med den respekt och den kontroll detta kräver. Gazprom och Ryssland bör inte i en tid då man uttryckligen på en lång rad olika sätt hotar Europa och även Sverige få köpa sig tillgång till de hamnar som är ett steg in i Sverige och svenskt territorium.

Karlshamns kommun bör inte se Gazprom som vilken annat företag som helst. Så ser nämligen inte Kreml det. Och tyvärr är Ryssland i dag inte vilket land som helst. Även kommunalpolitiker har ansvar för den verklighet vi lever i.