Hoppa till innehåll

Europeisk kultur måste stå på egna ben

I veckan röstade Europaparlamentet om ett nytt audiovisuellt direktiv, som bland annat kräver att 30% av innehållet på tv-tjänster som HBO och Netflix måste vara producerad i Europa. Denna sortens protektionism gjorde att vi Moderaterna röstade emot förslaget.

Europeisk kultur måste stå på egna ben och det måste ständigt vara publiken som själv gör sina val. Inte politiker och inte myndigheter. Det gäller i Sverige när vi diskuterar muséer, kurslitteratur, fördelning av pengar på filmer beroende på regissörers och producenters kön eller i andra frågor människors etniska ursprung. Vi ska inte ha identitetspolitik kultur, media, högre utbildning, förskoleverksamhet eller filmproduktion.  Men även om vi när det gällde kvoteringen i TV-tjänster förlorade en liten strid har vi trots allt vunnit de stora striderna om den digitala marknaden.

I dag har vi en öppen telekommarknad, med tjänster som är europeiska och som är tillgängliga över gränserna. Vi har etableringsfrihet vad gäller TV-sändningar och radio, till skillnad från det monopol som rådde fram till 1991. Vi har en mångfald av radio- och Tv-kanaler tillgängliga på grund av den inre marknadens regelverk. Vi har genom den gemensamma telekommarknaden uppnått samma kostnader för surf och samtal som hemma, vilket förändrar hela logiken för hur vi använder tjänster och media. Nu har vi en digital euroepisk tjänstemarknad både genom lagar och genom ekonomiska förutsättningar som gör det möjligt att fullt ut ta vara på snabbt expanderande volymer av dataöverföring. Portabiliteten av bland annat TV-tjänster plus begränsning av geoblockning har öppnat upp ännu mer. 

EU-medlemskapet gjorde det ännu svårare att försvara förbud mot andra radio- och TV-kanaler än svenska statens. Tidigare mediemonopol har öppnats upp och i Sverige har vi nu fler TV-kanaler och streamingtjänster än någonsin tidigare. Insikten om att digitala tjänster inte stannar vid nationsgränsen har lett till att EU har fördjupat den digitala inre marknaden, och det är den stora striden.

Just därför är det illa att den svenska regeringen inte kunde hålla emot kvoteringskraven. Det är dumt. Det bör vara upp till streamingtjänsterna själva att erbjuda det innehåll dess användare vill ha, oavsett var innehållet har producerats.

I stället för att detaljreglera digitala tjänster, vare sig vi gör det på nationell nivå eller på gemensam europeisk måste vi stärka förutsättningar för den digitala ekonomin att utvecklas. Den kampen fortsätter för det finns mycket mer att göra när det gäller bland annat transeuropeiska tjänster och nätverk, när det gäller tillgången till upphovsrättsskyddade verk som i dag stängs inne av nationella regelverk och när det gäller 5G och Internet of everything. Vi måste främja innovation och konkurrens genom att öppna upp Europas digitala marknad. Endast då kan vi bli ledande i den digitala ekonomin.