Hoppa till innehåll

Europeisk abortpolitik skulle urholka svensk lag- replik Aftonbladet

Företrädare för V försöker gå till offensiven mot EU samtidigt som man uppenbarligen vill att EU ska bestämma över bland annat svensk abortlagstiftning. Det kan bara leda till en urholkning av den abortlagstiftning vi har.

En europeisk abortpolitik skulle underminera svensk lagstiftning genom samma typ av kompromisser som inom till exempel jordbrukspolitiken. Vill man försvara den svenska abortpolitiken ska man värna att den
beslutas i Sverige.

På europeisk nivå ska vi utveckla det som måste vara gemensamt. Det handlar om att den fria rörligheten ska vara likvärdig för alla oavsett sexuell läggning och parrelation. Kamp mot homofobi, hatbrott och diskriminering handlar om att uppfylla fördragets grundläggande rättigheter. Biståndspolitiken måste präglas av stödet för reproduktiva sexuella rättigheter liksom migrations- och asylpolitiken ska präglas av respekten för allas sexuella läggning. Men vi ska inte ta steg mot en europeisk abortpolitik som sätter sig över den svenska riksdagen. Då riskerar vi både de rättigheter vi har i det svenska samhället och möjligheten att vara ett föredöme för andra. Vi vill att sexuell hälsa och rättigheter inklusive fri abort ska gälla universellt och vara ett av de nya utvecklingsmålen. Vi vill bidra till jämställdhet i Europa genom en öppenhet som ger oss alla möjligheter och där Sverige kan vara ett föredöme för andra.

 

Gunnar Hökmark, Moderaternas förstanamn vid årets Europaval,

Hillevi Engström, biståndsminister (M)