Europaparlamentet tar ställning för Magnitskijlagstiftning

  • av

”Det är välkommet att Europarlamentet tydligt tar ställning för införandet av en Magnitskijlag för hela EU. Vi ser idag stora problem bland annat med rysk penningtvätt och behöver en lag som straffar dem som kränker mänskliga rättigheter för personlig ekonomisk vinnings skull. Nu måste EU:s medlemsländer i rådet agera och besluta om en EU-gemensam lagstiftning,” säger Gunnar Hökmark.

Idag röstade det tillfälliga utskottet som undersöker ekonomisk brottslighet sin slutrapport. I rapporten, som antogs av en stor majoritet, uppmanas medlemsländerna enas om att införa en Magnitskijlagstiftning i EU. Det skulle leda till EU-sanktioner i form av visumbegränsningar och frysta tillgångar för dem som kränker mänskliga rättigheter. Rapporten kommer slutligen att röstas i plenum i mars.