Hoppa till innehåll

”Europaparlamentet ska inte vara ett europeiskt överparlament”

– Det är glädjande att Europaparlamentet i dag har avvisat ett försök att göra pressfriheten till en överstatlig angelägenhet. Det förvånar att ett antal svenska ledamöter röstade för att underordna den svenska tryckfrihetslagstiftningen EU-direktiv. Europaparlamentet ska inte vara ett europeiskt överparlament.  Det säger Gunnar Hökmark i en kommentar till att parlamentet i dag röstat mot resolutionen om pressfrihet i Italien.