Hoppa till innehåll

Europaparlamentet röstar för Gunnar Hökmarks rapport om den europeiska tillväxtpolitiken

  • av

Pressmeddelande 2017-02-15

Nu har Europaparlamentet klargjort för kommissionen att stabilitet i de offentliga finanserna, och respekt för stabilitetspakten är avgörande för tillväxt. Utan fortsatt budgetkonsolidering riskerar den långsamma återhämtningen att avta, budgetunderskotten öka och den höga arbetslösheten att bita sig fast. Det säger moderaternas Gunnar Hökmark, ansvarig rapportör för den årliga tillväxtöversikten.
I dag röstade Europaparlamentet för Gunnar Hökmarks rapport om den europeiska planeringsterminen och den årliga tillväxtöversikten. Rapporten är Europaparlamentets svar till Kommissionens årliga tillväxtöversikt som presenterades i november förra året.

Rapporten slår fast att de budgetregler som finns inom Stabilitets- och tillväxtpakten ska följas. Det är en tydlig signal från Europaparlamentet till Kommissionen. Rapporten lyfter också fram de prioriterade områdena för europeisk ekonomi. Det handlar om behovet av investeringar, strukturreformer och ansvarsfull budgetpolitik i medlemsländerna.

“De gemensamma reglerna som finns måste följas. Stabilitets- och tillväxtpakten får inte bytas ut mot en flexibilitetspakt. Det skulle skada både vår trovärdighet och legitimitet.”

“Europa måste agera för att vända utvecklingen och öka tillväxten. Det här är avgörande för hur vi kommer att hänga med i framtiden, men det är också avgörande för att vi ska lyckas mota det missnöje som i dag slår rot över Europa. För det är ur den låga tillväxten som oro för framtiden växer fram, och det är ur den oron som konflikt föds. Det är därför mycket glädjande att vi i dag har röstat igenom en rapport som tar ställning för stabilitet, konkurrenskraft och ett stärkt investeringsklimat.”