Hoppa till innehåll

Europadagen den 9 maj

Idéen om Europas enande är en idé om hur vi ska ta lärdomarna från historiens tragedier och vår civilisations framgångar med oss i framtiden, istället för att krigen, konflikterna och motsättningarna formar vår framtid och underminerar det gemensamma som är vår framtid. Öppenheten över gränserna, öppenheten mellan folk och människor är ett sätt att ta vara på kunskaper, framsteg och gemensamma möjligheter som utvecklats i en kultur som formats gemensamt. Det är vad Europadagen handlar om.

Det saknas inte hot mot allt detta. Just nu ser vi hur Rysslands krig i Ukraina återframkallar bilder som vi trodde hörde andra världskriget till. Både Ryssland och Kina ser Europas demokratier som antagonister till den makt de vill utöva över andra. De är beredda att använda alla medel, från kriminalitet och våld till direkt krigföring. Det kräver en stark europeisk ekonomi, ett starkt samarbete och gemensamma beslut. Det kräver samverkan för att värna vår integritet som ekonomier, vår suveränitet som nationer och vår frihet som människor. 

I den värld vi lever i måste demokratins värden dominera det internationella samfundet och dess rättsordning. Annars kommer diktaturernas logik dominera inte baryrkaa det globala samarbetet utan också utvecklingen i våra samhällen.

Det gäller när vi möter alla vår tids stora uppgifter. Att förena den fria världens länder i en strategisk allians mot auktoritära krafter. En stark kraft för mänskliga fri- och rättigheter. En europeisk politik som ger fri handel med Europa som ett center för företagande, investeringar och innovationer och bidrar till att fattigdom pressas tillbaka världen över. En klimatpolitik som blir till mer än ord och till handling mer än deklarationer kräver en global utveckling där fri handel förenar teknologisk utveckling världen med varje del av världen. Det kräver Europa kan agera med gemensam styrka. Att vi över gränserna ser våra gemensamma värden och intressen och ger dem styrka och räckvidd.

Tanken att enskilda länder kan hantera Rysslands aggressioner och Kinas hot är fel. Det gäller också tanken att Europa skulle kunna spela en global roll i marknadsekonomins utveckling världen över bara som enskilda nationer. Klimatfrågan löses inte av enskilda länder utan genom att Europa i kraft av sin ekonomi och utveckling går i täten. Att vi kan försvara oss och tillsammans med andra stå starka för våra värden. 

Europadagen handlar om det gemensamma, om att se vår gemensamma historia och kultur som en bas för en framtid vi gemensamt kan forma. Gemenskap, samhörighet och en kultur som förenar. Det är vad Europa handlar om.