Hoppa till innehåll

Europa ska leda utvecklingen av 5G: Hökmark presenterar ändringar till Kommissionsförslag

  • av

– Europa ska vara ledande i utvecklingen av den femte generationens mobiltelefoni, det kommer att vara avgörande för den europeiska ekonomins framtida konkurrenskraft.

Det säger Gunnar Hökmark när han i dag i egenskap av förhandlare för EPP-gruppen presenterar sina ändringar till Kommissions förslag om att från och med 2020 frigöra spektrum (470-790 MHz frekvensbandet) för trådlösa bredbandstjänster. 700-bandet används nu vanligtvis för marksänd TV.

Gunnar Hökmark har sedan länge drivit på för ett ambitiöst spektrumprogram som placerar Europas digitala inre marknad som nummer ett i världen. Utvecklingen har varit snabb, vi har sedan länge lämnat bakom oss den föråldrade utgångspunkten om endast tillgång till media, e-post och traditionella telefonsamtal. Nu är fokus i stället på att bygga ut 5G för att digitalisera vardagens alla beståndsdelar, från hälsa och sjukvård till fordon och hushållsapparater.

Europa var ledande med implementeringen av 3G, släpade efter vad gäller 4G men har nu en möjlighet att med 5G forma en av världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomier och som i sin tur innebär nya företag, arbetstillfällen, innovationer och forskning.

Det som nu Kommissionen har presenterat är viktigt för att Europa ska kunna gå i bräschen för digital innovation. 700-bandet anses optimalt för mobila tjänster eftersom det kombinerar räckvidd med hastighet vilket möjliggör en kraftfull utbyggnad av 5G över hela Europa.

Gunnar Hökmarks prioritering har varit att möjliggöra för Europa att leda den digitala utvecklingen mot 5G. Det innebär en snabb implementering av beslutet, långsiktiga licenser för att attrahera investeringar och flexibilitet för operatörer i hur de väljer att använda dessa, konkurrens och mångfald vad gäller marknadsaktörer samt EU-gemensamma auktioner av licenser för att främja Pan-Europeiska strukturer så som delade nät och virtuella operatörer.

Så byggs konkurrenskraftiga ekonomier som till fullo kan utnyttja digitaliseringens alla möjligheter.

 

Nedan kan ni läsa ett axplock av Gunnar Hökmarks många förslag till förbättringar:

  • att Kommissions tidslinje om 2020 står fast och att de medlemsstater som dröjer med implementeringen får göra så i max två år och endast på skäliga grunder och först efter att ha informerat Kommissionen och medlemsstaterna, samt att denna fördröjning inte innebär att övergången i angränsande medlemsstater hindras;
  • att frekvensområdet 470-694 MHz görs tillgängligt för operatörer av markbundna tjänster fram till 2030, samt att operatörerna ges fulla rättigheter till licenserna, det vill säga möjlighet att sälja och dela. På så sätt uppmuntras och attraheras investeringar;
  • ett påskyndande av rapporten för användning av sub-700 MHz frekvensbandet (470-694) i Europa till 2023, vilket möjliggör för Europa att driva en gemensam linje under World Radio Conference 2023 där bandets framtida användning ska utvärderas.