Hoppa till innehåll

Europa måste våga ta sig an utmaningarna- Artikel Gotlands Allehanda

Europa och begreppet ”en perfekt storm” kan beskriva de utmaningar som EU står inför. Den perfekta stormen är ett sätt att beskriva när en rad olika omständigheter samverkar för att göra stormens genomslag det värsta möjliga.

Europa och EU möter nu en sådan situation. Ryssland. Krigföringen i Ukraina. Grekland. Den ekonomiska krisen. Växande främlingsfientlighet. Svaga regeringar. Och en av vår tids största flyktingvågor, jämförbar med andra världskrigets i omfattning och orsak, som går bortom den normala debatten om invandrings- och flyktingpolitik. Det pågår krig i Europa och det ingår i ett större hot mot den europeiska fredsordning vi tar för självklar. Flyktingarna, de allra flesta av dem, flyr från ett brutalt krig där massavrättningar, terrorbombningar, våldtäkter samt slaveri har blivit en grym normalitet. Stora flyktingströmmar ställer stora krav på ansvar men också på förmågan att tala om de problem de skapar. Annars kommer de inte kunna lösas. Ekonomin kräver reformer annars fortsätter nedgången och den växande arbetslösheten. Det blir ett svagare Europa. Det är en stor utmaning för EU och medlemsstaterna som ytterst handlar om vår förmåga att hålla samman unionen och kunna fatta de gemensamma beslut som behövs. För att klara det behöver vi en stark politisk idé förenad med en förmåga att se verkligheten som den är. EU är inte till för toppstyrning utan för den öppenhet som frihet och marknadsekonomi ger. Den reformagendan måste nu prägla vår gemensamma ekonomiska politik och den inre marknaden. Bara genom att reformera arbetsmarknad och bostadsmarknad kan vi ta viktiga steg. Vi måste se till att vi har öppenheten mot omvärlden men också krav på dem som kommer hit. Vi får vare sig låta främlingsfientliga krafter eller naivitet blockera migrationsdebatten. Låt oss ta itu med problem istället för att låta oss bli problemens fångar. Viktigast av allt i dag är att vi ser till att vi håller samman unionen så att vi kan utveckla den styrka som reformer och verklighetsanpassning ger. Det gäller i Sverige, där det behövs, och det gäller i Europa. Så kan vi motverka den storm som sveper in över Europa. delegationsledare moderaterna Europaparlamentet