Hoppa till innehåll

Europa fortsätter att utvecklas

Den politiska vardagen fortsätter. I Europa och EU tar det sig uttryck i ett Rumänien och Bulgarien tar nya steg mot medlemskap 2007. Utvidgningen fortsätter.

Samtidigt är det slående hur det svenska valresultatet gläder européer långt bortom våra partigränser. Den senaste veckan och de senaste dagarna har präglats av gratulationer och lyckönskningar från alla håll. Sverige har på något sätt framstått som en socialdemokratins sista stadiga fäste i Europa.

[BILD1]För min del tog vardagen efter valet sig uttryck i ett nytt nyhetsbrev Frihetens värden som reflekterar över valet coh skickades ut tidigare i dag, lite försenat på grund av en trög listserver, men ändå.

I övrigt har dagen ägnats åt debatt om tjänster i allmänhetens intresse, förhandlingar om reglerna för deltagandet i EU’s sjunde forskningsprogram, diskussioner om Turkiets medlemskapsförhandlingar.

När detta skrives lyssnar jag på den bulgariska utrikesministern och rumänska europaministern som ett avbrott i EPP-ED gruppens debatt om Turkiet.

[BILD2]Tidigare i dag har jag i min egenskap av företrädare för EPP-ED gruppen diskuterat tjänster i allmänhetens intresse i plenum med kommissionens ordförande Barroso och med den tyske Bernhard Rapkay, socialistgruppens rapportör i frågan och hävdat behovet att gå vidare med en lagstiftning som sektor för sektor öppnar upp Europa för ökad konkurrens istället för ett ramdirektiv, vilket socialisterna förordar som skydd mot konkurrens för offentliga tjänster.

Med Rapkay har jag haft glädjen att både tuffa och roliga förhandlingar, med det goda slutresultatet att det i dag inte nämns något om ramdirektiv.

Efter votering i det ekonomiska utskottet är det vår politik som vunnit i den rapport som parlamentet i morgon röstar om, och som istället för ramdirektiv förordar sektorslagstiftning som öppnar upp för konkurrens.