Hoppa till innehåll

Euronext och New Yorkbörsen bra för transatlantiska ekonomin – anförande i parlamentet

– Herr talman! Jag skulle vilja be att få instämma i min partikollegas, Karsten Friedrich Hoppenstedt, synpunkter, inte minst för hans uppskattning av föredragandes arbete. Jag tycker att det finns tre saker som är viktiga att säga i detta sammanhang. För det första är erfarenheten av konsolideringen på den finansiella marknaden god. Man kan snarast säga att man har för lite gränsöverskridande konsolidering. Där vi har sett en sådan har den gett uttryck för en riktig integration över gränserna och gett bra villkor för konsumenter och kunder.

En annan sak som är viktig att säga i detta sammanhang är att vi när vi diskuterar den europeiska situationen gör det i perspektivet av den globala finansmarknaden. Europa behöver starka europeiska aktörer, men det behövs också starka aktörer i Europa för att vi ska få bra tillgång till kapital. Bra tillgång till kapital för investeringar, men också en stark finansiell dynamik. Det är i detta sammanhang som det är viktigt att det kan växa fram större företag i Europa och det är därför också viktigt att välkomna den konsolidering vi ser.

I detta sammanhang skulle jag också vilja peka på att den transatlantiska marknaden är en viktig sak för europeisk ekonomi att utveckla. Oavsett vad som kommer att hända när det gäller den transatlantiska frågan om börser i Europa och i USA eller börser i Europa som sådana så är det tillfälle vi nu har viktigt att utnyttja. Vi har ett intresse att så mycket som möjligt hävda europeiska regler när det gäller redovisning, gemensamma regler för konkurrens och god företagsledning. Jag skulle vilja uppmana kommissionen att i diskussionerna om sammanslagning av börser över Atlanten inte gripa in och styra i den ena eller andra riktningen, utan använda detta till att lyfta fram europeiska regler, eftersom det kan ge europeiska finansiella marknader en stark ställning i den globala ekonomin. Det är en möjlighet som vi måste ta tillvara nu.