Hoppa till innehåll

EU måste göra vad EU vill medlemsstaterna ska göra

I dag en debatt om slutsatserna efter Europeiska rådet. Tyvärr låter det ofta som om Europas problem är lösta genom att man kommit överens om en mekanism för att hjälpa skuldsatta länder. Så är det inte. Lånemekanismen har skapat tid för länder att hantera sina problem. Men om inte problemen hanteras hjälper inget.

Därför underströk jag i dagens debatt att EU och medlemsstaterna nu måste ta itu med problemen som är för stora underskott och för låg tillväxt. Och det ställer krav inte bara på medlemsstaterna utan också på EU som sådant. På samma sätt som vi ställer krav på att medlemsländerna måste reformera sina budgetar och prioritera de viktigaste utgifterna måste EU göra samma sak. Jag har föreslagit att vi ska göra en total budgetöversyn med målet att omfördela de 30 % minst viktiga utgifterna till de områden och verksamheter som i dag är våra största utmaningar.

Den prioriteringen är det många som är rädda för eftersom det kräver tuffa beslut. Men det är precis det vi kräver av varje medlemsstat när vi ställer krav på tuffa budgetregler. De som nu vill införa en EU-skatt för bankkunder i EU på 200 miljarder vill hellre fördubbla EU-budgeten än göra de prioriteringar som varje regering och riksdag måste göra. Tänk inte bara på vad medlemsstaterna kan göra för EU utan vad EU kan göra för Europa!

Under eftermiddagen förhandlade jag klart med företrädare för de olika partigrupperna de olika kompromisserna i spektrumlagstiftningen vilket innebär att industriutskottet nästa vecka kommer att rösta för ett förslag som skärper ambitionerna när det gäller att Europa ska vara i ledningen för utvecklingen av mobila internet och nya tjänster. Därmed är detta inte klart utan sedan kommer förhandlingar med rådet, men med en bred majoritet i parlamentet kring skärpta förslag är förutsättningarna goda att göra Europa ledande på nytt.