Hoppa till innehåll

EU-kommissionens förslag är inte tillräckligt – artikel på ComputerSweden

  • av

Konkurrens på lika villkor, en operatörsverksamhet separerad från tjänsteleverans och fördelning av 700 Mhz-bandet är några av de åtgärder som Gunnar Hökmark vill ska till.

EU-kommissionen presenterar sina förslag till hur förnyelsen av den europeiska telekommarknaden ska kunna genomföras. Dels föreslår man att teleoperatörer som verkar i ett land per automatik ska ha tillstånd att operera i ett annat land, dels föreslår man att avgifterna för roaming fasas ut genom frivilliga interna överenskommelser mellan operatörerna.

Detta är emellertid inte tillräckligt. Det måste vara möjligt att bygga upp gränsöverskridande nätverk över hela Europa om man ska bli av med roamingens orsaker och kostnader och samtidigt göra det lönsamt med de investeringar i den nya generationens nätverk och teknologier som Europa i dag saknar.

Kommissionens förslag är i rätt riktning, men handlar mer om att Europa ska försvara en tredjeplats än att bli nummer ett i den globala konkurrensen.

Med rätt beslut nu kan vi få en investeringsintensiv telekommarknad som förverkligar en digital ekonomi som i sin tur driver vidare den ekonomiska integrationen från dagens begränsningar.

För det första bör varje telekomoperatör som har tillstånd att verka i ett land också få konkurrera på lika villkor i näten i ett annat land. Det innebär att de på kommersiella villkor ska kunna köpa eller hyra utrymme i existerande nät utan att motverkas av gamla monopolister och på det viset bygga upp gränsöverskridande virtuella nät som gör dem till transeuropeiska operatörer med kunder som kan följa använda deras nät utan roaming i varje land de agerar i.

För det andra vill jag som ett led i denna förändring att EU-kommissionen nu definierar EU som en transeuropeisk marknad där konkurrensvillkoren ska hävdas utifrån europeiskt perspektiv. Det innebär att en strukturell förändring som leder till större europeiska operatörer inte får motverkas utan ska understödjas. För den enskilde konsumenten leder detta till fler stora och kraftfulla tjänsteleverantörer när dagens 400 olika operatörer i dagens fragmenterade 28 marknader tvingas söka samarbetspartners för att kunna konkurrera mer intensivt på en europeisk nivå.

Den tredje förändringen är att så kallad funktionell separation av operatörsverksamhet från tjänsteleverans ska kunna genomföras om det behövs utifrån ett europeiskt konkurrensperspektiv. Det vill säga: när europeiska konkurrenter vill kunna förmedla tjänster i andra länder än sina hemländer ska de kunna göra detta utan att värdlandets gamla monopolister i kraft av makten över näten ska kunna hindra konkurrensen.

Den fjärde är att Europa nu måste ta tag i att på ett koordinerat sätt fördela även det så kallade 700 Mhz-bandet. Det är där, liksom i det nu snart frigjorda 800 Mhz-bandet som modern mobil datatrafik kan växa fram, i fjärde och femte generationen, och med trafikvolymer som kommer slå i taket och hindra tillväxten om inte kapaciteten ökar.

Fördelningen av 700 Mhz-bandet kan ske genom en europeisk fördelning till operatörer som vill driva verksamhet över hela EU, som kommer att vara beredda att betala mer för en europeisk helhet än för summan av de olika nationella licenserna, och som kommer att driva fram en konkurrens på europeisk nivå som på en gång kommer att attrahera de investeringar som krävs, driva fram en förnyelse av kapacitet och tjänster och som kan leda till att morgondagens Google, Apple och Yahoo kan växa fram i Europa liksom Nokia, Ericsson, Spotify och Skype gjorde.

Gunnar Hökmark är vice ordförande och ansvarig för uppföljningen av telekompaketet i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen.